Kristian Berglund besöker Kiruna Konstgille

26/5 2017 Arbetets konst

Verket Bildningskomplex tar sin utgångspunkt i konstföreningsrörelsens bildningstradition och kombinerar den med en bok-, bild- och utställningsproduktion i mobilt format.

Kristian Berglund besökte Kiruna Konstgille i slutet av oktober och ordförande Kajsa Westergren berättar om hur det var att låna en konstnär till konstföreningen

-Kristian besökte oss i Kiruna för att genomföra sitt bildningskomplex. Vi tyckte stadshushallen var en lämplig plats. Vi hade i förväg gjort upp med några personer som arbetar i stadshuset att låta sig intervjuas av Kristian. Övriga fångade han i flykten för en intervju som ofta övergick till ett längre samtal om bildning och dess betydelse för den jag är nu och tankar inför framtiden. Intervjuerna sammanfattade Kristian och skrev ner i den bok som projektet utmynnade i. Texter som kompletterades av teckningar som utgår från intervjuerna.

Varför tycker du andra konstföreningar ska låna Kristian till sig?

-Kiruna Konstgilles idé med att bjuda upp Kristian var att låta honom arbeta på en arbetsplats, Kiruna stadshus. Vi ville på så sätt uppmärksamma de som arbetar i huset och de som kom på besök på konstens möjligheter att inbjuda till samtal, väcka nya tankar om min egen vardag och kompetenser. Vad skulle jag vilja lära mig i framtiden om jag får möjlighet?

-Viktiga frågor och tankar för vilken förening som helst att lyfta. Projektet gav i Kiruna åtta personer möjlighet att stanna upp och fundera genom att låna konstnären Kristian Berglund. Funderingar  som fler kan ta del av eftersom utställningen med teckningar och böcker fanns kvar i stadshuset under fjorton dagar.

Hur var reaktionen hos deltagarna?

-Deltagarna tyckte det var intressanta samtal för intervjuerna ledde ofta över till det. Bildning är ju inte något du vanligtvis samtalar om på din arbetsplats. Tankar kring den egna kompetensen, kommer den från utbildning eller bildning? Någon kommenterade att det var överraskande frågor, att jag kände att jag gärna tänkt över dem i förväg. Vilket genast kommenterades med att det kanske inte blivit ett lika spännande spontant samtal som det man nu fått uppleva. Hisnande att kastas från arbete med revisionsrapporter till intervju om bildning. Roligt koncept som jag aldrig varit med om tidigare. Fantastiska bilder. Läser man boken från första till sista sida ger det en spännande inblick i  bildningens värld.

Hur var själva konceptet att låna en konstnär till konstföreningen jämfört med att låna en utställning?

-Det är ett roligt och spännande sätt att föra ut konsten, direkt via konstnären och där deltagarna är medskapare på ett sätt som man oftast inte upplever vid vanliga utställningar. Som tack för sin insats  får deltagarna ett exemplar av boken. Ett konkret minne från ett kort men betydelsefullt möte de varit med om.

Konstnären Kristian Berglund hos Kiruna Konstgille