Better safe and sorry på Skånes Konstförening

19/5 2018 Konsten att mötas

Better safe and sorry är ett nytt verk och konstnärlig samarbete av Malmöbaserade konstnären Bahareh Mirhadi och konstnären Arash Mirhadi baserad i Teheran. Verket konstruerades och genomfördes som en del av utställningen Weekly Mass på Skånes konstförening. De två syskonen blev gemensamt utvalda att till årets residency hos UNICORN – Artists in Solidarity i år.

Konstverket som de hade planerat arbeta med tog upp frågor runt samarbete, familjeminnen, kontroll och de skillnader som distansen tar fram. När Arash Mirhadis visumansökan, och senare överklagande avvisades, blev distansen en metod som tvingades på dem. Dessutom blev kraften och kontrollen från institutionerna utgångspunkten för deras installation och performanceverk.

Better safe and sorry – Konstnärssamtal med Bahareh Mirhadi och Arash Mirhadi
Moderna Museet Malmö, 22 november, kl 16.00

Skånes konstförening är en av 20 konstföreningar i Sveriges som deltar i riksförbundet Sveriges Konstföreningar landsomfattande projekt Konsten att mötas som ger konstföreningarna möjlighet att möta och ställa ut nyanlända och utlandsfödda konstnärer.

Läs mer om Better safe and sorry på Skånes konstförenings hemsida.

Better safe and sorry – Konstnärssamtal med Bahareh Mirhadi och Arash Mirhadi. Foto Skånes Konstförening