Graffiti hos Piteå Konstförening

22/5 2017 Ung Konst

Graffiti och konstföreningar är ett gammalt radarpar. Redan 2002 producerade Sveriges Konstföreningar en vandringsutställning med graffiti. Utställningen “Ruskig Ångest – Vem är rädd för Röd, Gul och Blå?” bestod av verk av konstnärerna Pärra Andreasson RUSKIG och ÅNGEST Lars Hjertstedt. Sedan dess har det arrangerats olika workshops och utställningar ute hos landets konstföreningar.

Under Konstens Vecka 2014 arrangerade t ex Ljusterö konstförening “Northern Light Graffiti” med väggmålningar och en graffitiskola. Ett av de senaste tillskotten till denna tradition är Piteå konstförening som under april-maj 2016 visade en utställning med några graffitikonstnärer från orten, vilket bildläraren och styrelseledamoten Stefan Holmgren berättar om i den här intervjun.

Hur kom det sig att konstföreningen tog initiativet till en utställning med graffiti?

-Piteå konstförenings styrelse diskuterade möjligheterna att ställa ut graffiti i Piteå konsthall från och till under flera års tid. När vi så fick vår nya, centralt belägna konsthall, beslöt vi oss att förverkliga våra planer. Vi var medvetna om att utställningen skulle kunna väcka en hel del funderingar och åsikter, men det har ju den moderna / postmoderna konsten alltid gjort och även haft som uppgift. Vår idé gick ut på att visa exempel på nutida konstnärliga, graffitipräglade uttryck och på detta sätt skapa viss debatt kring ”finkultur och fulkultur”. Vår önskan var naturligtvis också att utställningen skulle tilltala en publik som vi ibland haft svårt att nå nämligen: ungdomar. Vi skämtade en del om att vår utställning skulle visa ”avkriminaliserad graffiti”.

Hur ser kommunen på konstformen, finns det lagliga väggar eller råder nolltolerans i Piteå?

-Graffiti väcker som du vet ofta starka känslor hos många människor, icke minst hos kommunpolitiker och polisen. Piteå kommun har i princip nolltolerans mot graffiti som vandalism. Trots detta har vi inte förskonats och såväl jag som flera andra kommunmedborgare har kunnat se att viss graffiti (som ex. vis utsmyckat trista betongkulvertar ) tillåtits vara kvar. Något lagligt graffitiplank finns naturligtvis inte.

Hur är intresset för graffiti i Piteå?

Intresset bland ungdomar upplever jag som relativt stort, åtminstone när det gäller vissa grupperingar i åldrarna 13 – 20 år. Gensvaret på utställningen har varit förvånansvärt positivt överlag. Såväl äldre som yngre bildintresserade människor har uppskattat den ungdomliga, spralliga fräschhet som blåst in i en miljö som för många varit lite grand av konstens högborg i vår kommun.

Vilka är det som ställer ut?

-Två av de tre deltagande graffitimålarna önskade vara anonyma ( inte särskilt förvånande ) Den tredje studerar till arkitekt i Umeå och heter Kim Granberg. Samtliga har sina rötter i Piteå.

 

Graffitiutställning hos Piteå Konstförening. Foto: Ulrika Holmberg