Skapande Skola: Nästegårdsskolan, Kvänum

22/5 2017 Ung Konst

Sven-Arne Magnusson från distrikt Skaraborg berättar om ett skapande skola projekt med Nästegårdsskolan i Kvänum. I projektet fick eleverna arbeta med utsmyckningar av den yttre miljön. I den här rapporten berätttar Sven-Arne om projektet.

Januari 2012 tog min f.d. rektor på Nästegårdsskolan kontakt med mig. Han önskade söka ett skapande skolprojekt, men kände sig tom på idéer. Han frågade om jag hade intresse av att vi tillsammans kunde hitta något tema. ( Hade då slutat min tjänst för 5 år sedan. Ämnesinriktning under 40 års anställning på skolan hade i första hand varit slöjdlärare i trä o metall och teckning). Jag tog på mig rollen att vara projektledare.

Vanligt är att skapandeskolaprojekt stannar vid att eleverna får prova på olika bildtekniker eller göra former i olika material. Men vi ville få ut mer. Vi fastnade för att eleverna skulle arbeta med förslag på att skapa en mer tilltalande yttre miljö i tätorten. Det finns en estetisk dold resurs i samhället, ”Vår å”. Vatten i miljön skapar oftast en känsla av livskvalité för betraktaren, och denna å rann helt anonym bakom träd o sly. Så vår ansökan till Kulturrådet var att få tillgång till 2 handledare Martin Hansson och Karl Chilcott, båda välmeriterade konstnärer, som undervisade eleverna. (Hade jag inte varit engagerad i konsföreningsrörelsen hade jag troligen inte varit uppdaterad på vederbörande). Ansökan beviljades, ett anslag på 125.000:-.

Under höstterminen inventerade elevgrupperna området utefter ån, skissade förslag på idéer som kunde ha anknytning till vattenmiljön. Vi har olika trä – och metallindustrier i samhället, som jag besökte. Här fick jag plocka till mig spillmaterial, för att hålla nere materialkostnaderna. Eleverna fick på detta sätt ett stort urval av ämne som de använde för att fullfölja sina idéer till modeller. Att följa elevernas kreativa arbete med handledarna under höstterminen var spännande.

Vid vernissagen, januari 2013 hade vi hela idrottshallen full av bilder och tredimensionella modeller. Alla inbjudna, privatpersoner, kommunala tjänstemän och politiker, imponerades över elevarbetet. Politikerna utlovade att några av de här förslagen borde förverkligas i full skala och placeras i yttre miljö. Vi valde ut 4 förslag som konstnärerna skulle omsätta till fullskaliga skulpturer. Kommunen köpte förslagen, ”Litet troll på sittbänk”, ”Färgglad bro”, ”Bäckens lek” och ”Den virvlande bäcken”.

För att få tillgänglighet till området där skulpturerna var planerade att placeras, behov, anläggning av en promenadstig. Detta beviljades dock inte av kommunen. Tyvärr hade politikerna en annan uppfattning över placeringen av skulpturerna. De ville placera desamma på olika gräsmattor i tätorten och i anslutning till skolan. Att en skulpturs placering är lika viktig som skulpturen i sig, bortsåg man ifrån. Då skickade vi in ytterligare ett femte skulpturförslag, som utgår från skolan, ”Livets flöde”. Då beviljades de 4 tidigare förslagen bygglov, och ”Livets flöde” beviljades det också inköp för. Ytterligare förbehåll för stigens förverkligande var belysning. Då sökte jag ett bidrag av Leader, som var utformat till ungdom med miljöinriktning. Fick bidraget beviljat till en solpanel, batteri för laddning, belysning och montering. Tyvärr fick jag tacka nej då vi inte fick klartecken om anläggning av promenadstigen. Från början av januari 2013 tills invigningen av de 4 färdiga skulpturerna september 2015, har det krävts flertalet tidningsartiklar i lokalpress, där eleverna ifrågasatt, hur blir det med våra skulpturer? Lokalpressen är ovärderlig.

Men nu var vi framme vid ett delmål, de 4 skulpturerna är på plats, se foto, visst blev skulpturerna bra! Nu avvaktar vi kommunalt beslut på att anlägga promenadstigen i området. Det femte skulpturförslaget ”Livets flöde ” kommer att förverkligas till våren 2016. Visst har det varit trassligt med beslutsfattande politiker emellanåt, men jag tycker det är unikt att en kommun förverkligar ett skapande skola projekt, utfört i modell av elever 6-12 år, att bli offentliga skulpturer i yttre miljö. När  vi nått nästa delmål, så har vi fler idéer. Men också intressant att den satsning som Regeringskansliet skapade kan utmynna i ett resultat som kommer att bestå i framtiden.

När det gäller kopplingen till konstföreningen, så har allmänheten kunnat se Karl Chilcotts egna skulpturer i vår konsthall. I min Ateljé Kolibri har jag visat Martin H. och Karl C. egna skulpturer. Så visst går det att knyta ihop så att det berör en större målgrupp än som vanligen gör besök.

Kvänum 2015 11 22
Sven-Arne Magnusson

Skapande skola projekt med Nästegårdsskolan i Kvänum.