Jens Evaldsson hos Personalens konstförening, Region Örebro län

26/5 2017 Arbetets konst

En av de konstföreningar som tagit tillfället i akt och lånat en konstnär från Sveriges Konstföreningar är Personalens konstförening, Region Örebro län.

Lena Ryö, styrelseledamot berättar om hur det var att låna konstnären Jens Evaldsson till konstföreningen:

Det var lätt att samarbeta och planera tillsammans med Jens. Vi planerade för en slags workshop med Maker Space.  Jens kom till oss och med sig hade han en bil full med teknik, elektronik och sitt eget lugn. Han var flexibel, kunnig och punktlig och tog mig som arrangör och deltagare på stort allvar.

Vad gjorde Jens hos er konstförening?

-Jens gjorde ett Maker Space. (I slutet av intervjun kan du läsa mer om vad ett Maker Space är.)

Varför ska andra konstföreningar låna Jens Evaldsson till sig?

-Det är en fördel att arbeta med en konstnär med stor kompetens inom området. Vi i föreningarna känner ju inte till allt och alla, men får idéer från förbundet och de erbjudna konstnärerna. Vi behöver också nya idéer för att utvecklas i föreningarna och inte stagnera och alltid göra samma saker. Vi behöver också finna vägar till nya konstpublikgrupper som t ex barn och ungdom. Där var verkligen Jens Evaldson intressant. Kanske kan Maker Space öppna upp ögonen på dessa nya ev konstpublikgrupper för just konst.

Hur var reaktionen hos deltagarna?

-Det var en väldigt positiv reaktion både hos barn, ungdomar och en del vuxna. Det var glädje och upptäckarlust. Vi höll på i flera timmar och jag var både glad och mycket trött efteråt.

PRESENTATION AV MAKING MEMBERS MAKERS

Vi erbjuder en maker-workshop i ett temporärt makerspace som upprättas på er arbetsplats. Bli en aktiv maker istället för en åskådare. Begreppen maker och makerspace kommer från amerikansk Do It Yourself-kultur. Som maker producerar du saker själv istället för att konsumera dem. En maker arbetar på många sätt som en konstnär eller en curator, men har också koppling till gräsrotsrörelsers och subkulturers verksamhet. Maker identiteten kan därför sägas vara mer inbjudande, och alla som vill kan bli makers och medskapare.

Ett makerspace är en slags pysselklubb, en kollektiv verkstad. Det är ett fritt begrepp och en beskrivning på platser där det kan finnas rum för konst, hantverk, robotik, elektronik, programmering, mat, sömnad och mycket mer. Ett makerspace är en plats där människor kan mötas och “skapa” tillsammans både fysiskt och digitalt. Makerspaces liknar ofta verkstäder där det finns datorstyrda maskiner som till exempel laserskärare, 3D-skrivare, CNC-fräsar och vinylskärare med mera Demokratiska värden står i centrum för maker-kulturen och arbetet utförs ideellt; utbyte av erfarenheter och kunskap sker i vad som kan beskrivas som en ”entusiastekonomi”. I Making Members Makers upprättas ett temporärt makerspace i er konstförenings lokaler. Projektet sker i samarbete med Stockholm Makerspace och de personer som där håller i föreläsningar, workshops och kurser. Målet är att göra medlemmarna i er konstförening till aktiva deltagare: från members till makers helt enkelt.

Praktiskt genomförande

Det går att använda föreningens konferenslokal eller utställningsrum (om sådant finns) till att skapa öppna workshops. Vi försöker lära oss mer om elektronik, 3D-skrivare, drönare, screentryck och mycket annat. Tanken är att workshopens resultat ställs ut i föreningens lokaler under arbetets gång. Vi tränar på nya hantverk och lär oss känna tillit till de egna besluten. Vi försöker höras och synas i grupp, och förhoppningsvis får vi också större självförtroende och självkänsla. Kom och delta i en kollision av världar där olika subkulturer möts i en tvärfältskaplig smältdegel!

Biografi

Jens Evaldsson är konstnär och baserad i Stockholm där han 2009 ut examinerades från Kungliga Konsthögskolan. Han arbetar idé- och kontextbaserat med de material och metoder som i det givna sammanhanget lämpar sig bäst. Med utgångspunkt i människans beteende och sociala interaktion aktiverar Evaldsson mellanmänskliga rum genom riktade interventioner, som i sin tur skapar nya kontexter och verkligheter. Exempelvis genom organisering av olika grupper och plattformar för möten, diskussioner och samarbeten, vilka ibland tagit formen av utställningar, men lika ofta skapat ett nytt diskursivt och socialt rum, på en befintlig institution eller i en social kontext. Frågor kring teknologi, transdisciplinära undersökningar, subkulturer och uppfinningar av allehanda slag, ställs i Evaldssons konst i relation till politik, psykologi, historia och filosofi.

Foto: Jens Evaldssonv