Local A hos distrikt Norrbotten

26/5 2017 Arbetets konst

Felice Hapetzeder från konstnärsgruppen Local A gjorde en uppskattad blixtvisit på Havremagasinet i Boden när distrikt Norrbotten arrangerade sitt årsmöte den 9 april.

Distriktsordförande Kajsa Westergren återberättar vad som hände under workshopen.

-Jag kallade Felice Hapetzeder från Local A för en fly-in/fly-out-konstnär. Och en mycket skicklig sådan.  Han kom kl. 10.50 till Luleå, möttes av Anja Örn från Galleri Syster och kom till Havremagasinet, Boden klockan tjugo i tolv.

Lite fika och start klockan tolv med en introduktion till Local A:s arbetssätt, vilket knöt an till temat i de två utställningar vi fått presenterade för oss timmarna innan. Knutte Wester och Maria Fribergs tema barn i utsatthet och överflöd men med samma behov av tillhörighet och gemenskap.

Vidare till workshopen där uppgiften var att i lera göra ett självporträtt och samtidigt formulera en fråga kring egen roll i konstföreningen. Intensivt, tyst arbete där Felice allt eftersom kallade ut deltagarna för att ta foto på var och en, bokstavligen bakom sitt självporträtt och så frågorna i låda.

Vi hade årsmöte och Felice jobbade med sammanställning så när vi var klara var han det också. Bildspel med självporträtt och frågor i blandad ordning som underlag för avslutande samtal kring konstföreningarnas uppgifter, nya och gamla och sådana som vi ännu inte vet att vi har. Fixat på tre timmar, inklusive lunch på Havremagasinet. Snyggt jobbat vill jag säga.

Entusiasmerade, glada deltagare tar med sig möjligheten att låna konstnär hem till sina föreningar. Kalix Konstförening är inne på retur för Felice.

ARBETSPLATS(FRÅGAN) Local A.

Verksamheten på en arbetsplats går ofta ut på att samarbeta, kompromissa, bestämma, anpassa och leverera i en oändlig och aldrig sinande ström av uppgifter. Ibland flyter arbetet på, helt i linje med det man förväntas göra, ibland är det inte så. I dessa glapp, i arbetets motsättningar, tror vi att en mängd frågor uppstår. Frågor vi bär med oss och som påverkar arbetet. Dessa individuella spörsmål vill Arbetsplats(frågan) fånga upp och samtidigt, på ett poetiskt, roligt och lustfyllt sätt, lyfta fram individerna på arbetsplatsen. Arbetsplats(frågan) försätter deltagarna i en konstnärlig process där nya infallsvinklar och tankar kring arbetet kan formas.

Arbetsplats(frågan) vill locka fram kreativt tänkande hos deltagarna och få dem att förutsättningslöst skapa ett självporträtt i lera under en kortare workshop ledd av Local A. I workshopen får deltagaren också möjlighet att stanna upp och ”resonera” med sig själv genom att formulera två reflekterande frågor. Frågorna skall vara personliga, anonyma och handla om de anställda själva i relation till arbetsplatsen. Detta blir till en form av dubbla självporträtt som sedan används och formuleras om till ett platsspecifikt konstverk. Verket ställs sedan ut som ett bildspel/video någonstans på arbetsplatsen. På så sätt får arbetsplatsen en skräddarsydd samtidskonstutställning som handlar om arbetsplatsen – som engagerar, roar och skapar nya diskussioner.

Praktiskt genomförande

Performancet/workshopen tar bara cirka en timme och kan med fördel starta upp ett arbetsplatsmöte eller liknande sammankomst. Genom att det taktila sinnet aktiveras i kontakt med leran kommer ny energi och nya perspektiv att förvärvas. Performancet/workshopen kan i princip genomföras var som helst: på arbetsplatsen, i det offentliga rummet eller på annan vald plats. Local A. introducerar perfomancet/workshopen och deltagarna instrueras att skulptera ett självporträtt i lera, skriva ner två frågor, bli fotograferade med porträttet framför ansiktet och ombeds sedan att läsa in frågorna för inspelning.

Local A. tar efter detta hand om materialet från perfomancet/workshopen och sammanfogar fotografierna i ett bildspel, och de inlästa frågorna (fast förvrängda genom transponering i tonhöjd för anonymisering) i en ljudfil. Frågorna kommer att redigeras till olika tonarter och på så sätt bilda en form av kör från arbetsplatsen. Verket installeras som en utställning på arbetsplatsen: i kontoret, korridoren, i matsalen eller på annan lämplig plats. Bearbetningen kan gå fort och genomförs av Local A. samma dag som det inledande mötet. Utställningen kan med fördel hänga kvar så länge arbetsplatskonstföreningen önskar.

Biografi

Local A. arbetar i samarbetsprojekt, ofta med pedagogiska inslag och inte sällan med barn och ungdomar. Deras intresse för kollektiva tankeoch skapandeprocesser kombineras med referenser till konsthistorien. Local A. startade 2009 och utgörs av konstnärerna Jenny Berntsson och Felice Hapetzeder som tillsammans har genomfört projekt i bland annat Tensta, Norrköping, Jerusalem och Istanbul.

Foto: Kajsa Westergren