Katalogen till Vävda Rum

6/2 2024 Vävda Rum

Tillsammans med anslutna konstföreningar arrangerade vi under 2023 Sveriges, ja kanske till och med världens, största utställning med konst i det offentliga rummet – Vävda Rum.

Sommaren 2023 visades utställningen simultant i 136 kommuner. Det var konstföreningar från Kiruna i norr till Ystad i söder som realiserade utställningsprojektet. Då konsten var digital och skapad med augmented reality (AR-teknik) blev den även ett sätt att vidga konstbegreppet och möta nya målgrupper. Genom utställningens tio konstverk bjöd konstnärerna in publiken till dolda världar i bekanta miljöer och skapade tänkvärda upplevelser som kretsade kring teman som miljö, gemenskap, kropp och åldrande. Samtidigt gav utställningen nya perspektiv på vad konst i det offentliga rummet är och kan vara när besökarna fick möjlighet att återupptäcka den egna omgivningen och utforska välbekanta platser på nya sätt.

Nu finns utställningen sammanställd i en katalog som du kan ladda ner på länken uppe till höger.