Rotarys konstförening och den unga lettiska konsten

26/5 2018 Ung Konst

Rotary har drygt 500 klubbar i Sverige men bara en av dem har en konstförening. På så sätt är Rotarys konstförening i Linköping unik. Vi pratade med ordförande Håkan Arbrandt om hur man genom att hjälpa unga konstnärer kan uppfylla Rotarys grundvärden om samhällsengagemang.

Hur kom det sig att Rotary i Linköping startade en konstförening?

-Rotarys konstförening startades 1999 i Linköping. Föreningen är gemensam för alla klubbarna i staden. Till en början inriktade man sig mot allmänna konstföredrag och ett konstlotteri. Ganska snart ville man ge föreningen mer tyngd inom det för Rotary viktiga området ”Samhällstjänst” och riktade då sina blickar mot Lettland vars unga rotaryklubbar ingår i samma distrikt som Linköpings. I detta sammanhang föddes så idén att dela ut ett stipendium till någon lettisk konstnär.

Ja, ni delar varje år ut ett konststipendium till en ung lettisk konstnär. Vad innebär stipendiet och hur har det utformats under åren?

-Stipendiet utdelades till en början vartannat år, nu vart tredje, och innebar att stipediaten i samband med utnämnandet fick en summa pengar, idag 5000 kr, för inköp av konstnärsmaterial och en separatutställning i Linköping påföljande år. Alla intäkter från denna utställning går oavkortade till stipendiaten.

De båda första stipendiaterna gick till redan etablerade (i Lettland) konstnärer, Andris Biesbardis och Andris Vitols. Det tredje stipendiet (2005) gick till en nyutexaminerad konstnär, Anna Baklane, som under året mellan tilldelningen och utställningen i Linköping utvecklats en hel del.

2007 fick vi kontakt med professorn i måleri vid Lettlands konstakademi i Riga, Juris Jurjans, och beslöt då att i fortsättningen stötta duktiga elever i avgångsklassen på akademien. Professor Jurjans och hans kollegor tar fram ett urval av de bästa eleverna av vilka vi sedan väljer ut en. Det året föll valet på Vladimir Avramenko. 2009 utsågs Neonilla Medvedeva och 2011 Zane Tuca. Alise Berzvade fick stipendiet 2013 och ställdes ut i Lilla galleriet på Östergötlands muséum och nu senast, 2016, utsågs Janis Sneiders till årets stipendiat, som nu också ställt ut på Östergötlands museum.

Erfarenheterna från de gångna årens stipendieverksamhet har varit mycket goda. Framförallt för de unga konstnärerna från Anna Baklane och framåt eftersom de genom att i sitt cv kunnat ange en separatutställning i utlandet (Linköping) fått en helt annan trovärdighet och höjt uppmärksamhetsvärde. Sålunda har Anna Baklane haft egna utställningar i Berlin, Neonilla kunde för inkomsterna från linköpingsutställningen installera värme i sin ateljévåning (från förra sekelskiftet) i Riga och har hösten 2016 haft i uppdrag att utföra en altarmålning i Ryssland.

Zane har ställt ut i Riga och Berlin samt haft ett tre månaders arbetsstipendium i Troms fylke i Norge.

Vladimir har haft beställningsuppdrag i Indien och säljer nu även egendesignade smycken. Alla våra unga stipendiater har vid olika tillfällen fått beställningsuppdrag av bland annat lettiska affärsmän, som vill manifestera sin framgång med konst.

Alla stipendiaterna har också fått mycket lättare att intressera gallerister att ställa ut och saluföra deras verk.

Kan du berätta lite mer om årets stipendiat?

-Årets stipendiat heter Jānis Šneiders och är 22 år gammal. Han har just nu haft sin utställning på Östergötlands museum 14 – 22 oktober. Utställningen blev en framgång med 7 sålda verk av de utställda 23.

Jānis visar sig ha utvecklat sin konst markant sedan han fick stipendiet. Valet grundades då till stor del på uppvisade elevarbeten från konstakademin, men det senaste året har han varit hänvisad till sin egen fantasi och konstnärlighet för att producera de verk som nu visats på Östergötlands museum. Hans bildvärld är mycket varierad och ofta tankeväckande och underfundig.

Han har tidigare deltagit i samlingsutställningar under åren 2014-2017 i såväl Riga som i Tukums i Lettland.

Men ni arrangerar även andra konstevenemang för era medlemmar som konstvandringar och konstnärsbesök?

–Föreningen organiserar även konstvandringar i Linköping för att sprida kännedom om de många offentliga konstverk, som finns i olika områden i staden dit kanske inte alla har något ärende.

Här utgår vi från den förteckning av offentliga konstverk, som publicerats av kommunen och kompletterar med information om och av konstnärerna. Hittills har vi sedan 2009 genomfört åtta vandringar i olika delar av staden, en del av dem upprepade gånger.

Antalet deltagare brukar variera mellan ett tiotal och uppemot trettio personer.

Vi brukar varje år också genomföra 1 – 2 konstnärsbesök inom länet varvid konstnären berättar om sitt konstnärskap och vi brukar köpa något verk. Dessa besök är mycket uppskattade och brukar samla mellan 10 och 20 personer. Vid våra årsmöten bjuder vi in någon lokal konstnär att berätta om sin konst.

Jānis Šneiders, The Dumb Cloud Lady Who Ate My Father