Sofia Sundberg på Konstklubben Paletten

26/5 2017 Arbetets konst

Konstklubben Paletten på Valmet AB i Sundsvall är väldigt tacksamma för detta unika erbjudande som vi fick ta del av, d.v.s. ”Låna en konstnär” samt Projekt Konst i Arbetet.

Vid utställningen på Valmets HK, B4 i Sundsvall presenterar vi stolt det konstverk som Sofia Sundberg skapade av företagets biprodukter Foto: Violeta Petrova

”Det som blir över är ett konstnärligt projekt som synliggör och berättar om det arbete som utförs på er arbetsplats. I alla processer där det blir ett resultat blir också något över. Detta något brukar betraktas som skräp eller biprodukter. Men det kan också ses som ett material med en unik berättelse.” Sofia Sundberg

Vi i styrelsen för Konstklubben Paletten på Valmet AB tyckte idén med att ta vara på det som blir över i våra arbeten var en bra idé. Det var ett trevligt och annorlunda konstprojekt som vi fick ta del av!

Resultatet/konstverket visar saker som blir över från flera olika avdelningar på vår stora site.

Sofia Sundberg fick ihop det bra med tanke på den arbetsplats vi har, som är så varierande. Hon tog snabbt till sig det vi berättade om företaget m.m. och bearbetade det till sin idé och sitt konstverk.

Vid utställningen på Valmets HK, B4 i Sundsvall presenterar vi stolt det konstverk som Sofia Sundberg skapade av företagets biprodukter Foto: Violeta Petrova
Att konstnären kommer till företaget för att skapa utifrån det material vi har på plats, känns unikt och ”personligt”.

Genom detta arbetssätt att verka på plats tror vi också att konstnären själv får nya impulser, tankegångar och idéer på ett annat sätt än om hon varit i sin ateljé.

Konstklubben Paletten på Valmet AB i Sundsvall är väldigt tacksamma för detta unika erbjudande som vi fick ta del av, d.v.s. ”Låna en konstnär” samt Projekt Konst i Arbetet.

Denna underbara Sofia Sundberg som är så trevlig och en entusiastisk, kvick, kreativ skapare av konst!

Tusen TACK!

Styrelsen för Konstklubben Paletten på Valmet AB i Sundsvall