Kurator Ulrika Flink om tematiken i Vävda rum

11/11 2022 Vävda Rum

Kurator Ulrika Flink berättar om tematiken och sina tankar bakom utställningen Vävda rum.

Kurator Ulrika Flink. Foto från Konsthall C. Fotograf: Josefin Cowie

Vävda rum – mina tankar om inriktning

Vad vi hoppas göra inom Vävda rum är arbeta med konstnärer som tänker på potentialen i AR-tekniken för att skapa kollektiva upplevelser i det offentliga rummet, med ett fokus på vad som förenar och binder oss samman via glädje, experimentlusta och ett återuppväckande av det familjära där vi bor.

Våra moderna liv utanför våra hem, oavsett om vi bor på landet, i en storstad eller i en mindre stad, beskrivs ofta i svensk samhällsdebatt som präglad av en ökad otrygghet och polarisering. Under senare år har en beskrivning av en allt mer konfliktfylld samtid vunnit terräng. Det offentliga rummet kodas som en plats där vi måste övervinna olika hinder, från förlusten av gemensamma icke kommersiella rum, till service som lägger ner till olika typer av faror när vi rör oss från och till skolan, mataffären, apoteket eller bensinstationen. Men det är ju just på gatan, på lekplatsen eller i parken som vi möts utanför våra egna sociala vänskaps- och familjekonstellationer. Det är i det offentliga rummet vi har en möjlighet att få syn på varandra. Hur kan vi, medvetna om all rörelse som sker i de offentliga rum som skapas och omskapas i en tid av accelererad privatisering, mobilitet för människor och saker behålla vår nyfikenhet, glädje och vilja att upptäcka det familjära på nytt tillsammans med andra?

Projektet vill bjuda in konstnärer att utforska AR-teknikens potential att föra samman olika platser, känslor, röster och delad längtan. Gator, parkeringsplatser, bänkar, torg, busshållplatser, parker och cykelställ är platser som vi hela tiden interagerar med i våra dagliga liv och formar massor av minnen av, vilket ger en stark koppling och djup relation till platsen. Våra gator, luften vi andas och våra känsloliv blandar redan det lokala, nationella och globala i ett och samma andetag. De relationella aspekterna av plats påverkar hur vi möter varandra i vardagen. Det är det enkla samspelet som förenar oss, från hur vi förhåller oss till människor vi stöter på i vårt vardagsliv, till hur vi beter oss i våra relationer, dessa handlingar skapar de mönster som utgör den sociala väv som bygger våra gemensamma vävda rum.

Med hjälp av den egna mobilen upptäcks nya perspektiv, nya världar, estetiska upplevelser och inte minst vad vi kan göra tillsammans. Konstupplevelsen öppnar upp nya sätt att se på livet och skapar spelrum för den egna röstens möte med andras röster i en offentlig gemenskap som frigör en transformativ kraft. Vår förhoppning är att konstverken i Vävda rum möjliggör ett deltagande för såväl gamla som unga att fantisera om nya gemensamma horisonter sammanlänkande av glädje och viljan att prova på något nytt på en familjär plats.

/Ulrika Flink, kurator för Vävda rum

Projektet Vävda rum är initierat av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och finansieras av Postkodstiftelsen.