Möte – Meeting – Réunion – встреча – لقاء.

19/5 2018 Konsten att mötas

Verkstad Konsthall och Norrköpings Konstmuseum bjuder gemensamt in Dig till en nätverksträff med workshops, performance och samtal på Norrköpings Konstmuseum.

Ett möte som ger Dig möjlighet att träffa konstnärer och uppleva konst från andra kulturer samt få ta del av konstnärliga erfarenheter från bl a Ryssland och Argentina. Vi kommer att diskutera hur professionella konstnärer från andra länder tas emot i Sverige och hur det fungerar för inhemska konstnärer samt hur vi kan göra för att stödja varandra.
Konsten att mötas ger oss möjlighet att möta konstnärer från andra kulturer, ta del av deras konst och att lära av varandra, säger Anx Kupiainen, verksamhetsledare på Verkstad konstförening. Vi är väldigt glada att få samarbeta om det här eventet med Norrköpings Konstmuseum.

På Konstmuseet, berättar Bonnie Festin, har vi just avslutat utställningen ”En gränslös blick” där tre konstnärer utgått från museets samling och skapat nytt. Den har rönt ett stort intresse och två av konstnärerna som medverkar ikväll, var med i det projektet. Ett möte uppstår när vi ger något av oss själva och får något annat tillbaka. Det är viktigt.

Vera Berzak Schneider, teater och performancekonstnär från Ryssland uppför performancen Russian lullaby; ”en berättelse från Fjärran Östern. Det sovjetiska Fjärran Östern.”

Ermias Ekube, konstnär från Eritrea, och Sahar Burhan, konstnär och satirtecknare från Syrien, ställer i workshopform frågan hur mycket information vi behöver för att kunna känna igen varandra. Genom porträtteckning och digital bearbetning av porträtten undersöker vi detta tillsammans.

Ana Maria Almada De Alvarez, konstnär från Argentina, förmedlar genom sin performance Luciferina oxidada relationen mellan ordlösa kunskaper inhämtade under påtvingade isoleringsperioder där frånvaron av artefakter var tydlig. Luciferina oxidada är performance nummer 4/5 i sviten Medierande artefakter.

Konsten att mötas

Verkstad Konstförening är en av 20 konstföreningar i Sveriges som deltar i riksförbundet Sveriges Konstföreningar landsomfattande projekt Konsten att mötas som ger konstföreningarna möjlighet att möta och ställa ut nyanlända och utlandsfödda konstnärer.

Sveriges Konstföreningar vill med ”Konsten att mötas” skapa nya spännande möten och kreativa samarbetsprocesser och samtidigt underlätta för nyanlända konstnärer att komma in på den svenska konstscenen. Konstföreningarna är en viktig del av civilsamhället och som många andra ideella föreningar har de en betydelsefull funktion när det gäller att skapa integration och att arbeta med att förändra normer och attityder i samhället på ett inkluderande sätt. Samtidigt som konstföreningarna får möjlighet att presentera intressanta och inspirerande konstnärskap som kan öppna upp föreningarna för nya målgrupper och konstintresserade.

”Konsten att mötas” genomförs i samverkan med, KRO/KLYS och deras pågående projekt ”Konsten att delta: bild och form” som verkar för att etablera ett nationellt nätverk och ett mentorskapsprogram för utlandsfödda kulturskapare som är boende eller vistas i Sverige, och studieförbundet Sensus. Projektet finansieras av PostkodStiftelsen.

Kvällen arrangeras i samarbete med Region Östergötland och Länskonstkonsulent Lena Wiklund.

Läs mer om konstföreningens på deras hemsida.