Medlemssida

Denna sida är bara tillgänglig för våra medlemmar.

Om du är medlem vänligen logga in nedan.


Om er förening inte är medlem kan ni ansöka om medlemskap.

Samarbete med studieförbundet Sensus

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar är medlemsorganisation i Sensus studieförbund. Sensus uppgift är att ge stöd till föreningens konstbildningsverksamhet och utveckling.

Genom vårt samarbete med Sensus studieförbund får Riksförbundet Sveriges Konstföreningars distrikt och konstföreningar tillgång till pedagogiskt stöd och vissa förmåner.

För att konstföreningarna och distrikten ska kunna utnyttja dessa förmåner till fullo och att samarbetet ska kunna fördjupas i framtiden bör konstföreningar och distrikt i god tid inför varje arrangemang, studiecirkel, föreläsning och utställning kontakta Sensus för att se hur man kan samarbeta. Det kan handla om metoder, lokal, marknadsföring, teknik, föreläsararvode eller ett rent informationsutbyte.

Om konstföreningen dessutom rapporterar in sina aktiviteter till Sensus betyder det att vår aktivitetsnivå som medlemsorganisation blir större vilket i sin tur leder till att Sensus kan avsätta mer resurser till vårt samarbete. Ta därför alltid som regel att kontakta din kontaktperson på Sensus för att diskutera hur ni kan samarbeta i allt ert bildningsarbete.

Här är exempel på vad Sensus kan erbjuda. Din förening kanske behöver något annat? Hör då av dig till din kontaktperson på Sensus

 • Konstpedagogiska studiematerial som Sensus och Sveriges Konstföreningar tagit fram tillsammans som Tala konst, tala liv, Konsten att ställa ut samtidskonsten samt Konsten att mötas.
 • Pedagogiskt stöd för ledare
 • Ledarutbildningar för exempelvis förtroendevalda i styrelsen eller för cirkelledare
 • Kurser inom föreningsutveckling och styrelsearbete, opinionsbildning, valberedning och medlemsrekrytering
 • Digitala kurser i konst-, konsthantverks- och konstindustrihistoria
 • Utbildning i hur man bygger en enkel hemsida och/eller hur föreningen kan arbeta med sociala media
 • Hjälp med att hitta nya kontakter tack vare Sensus nätverk
 • Hjälp med marknadsföring
 • Hjälp att hitta lokaler
 • Hjälp med att administrera arvoden till externa medverkanden och tillståndsansökan vid olika arrangemang
 • Stöd till material och lokaler
 • Vid studiecirkel eller kurs är cirkelns ledare olycksfallsförsäkrad från, till samt under studiecirkeln.
 • För studiecirkelns deltagare gäller olycksfallsförsäkringen under själva arrangemanget.
 • Vid konst- och kulturprogram gäller försäkringen medverkande och deltagare.

Om Sensus

 • Sensus är studieförbundet som lyfter fram livsfrågor, rättighetsfrågor och hållbarhet.
 • Sensus är ett studieförbund som finns över hela landet och där kulturen står i centrum.
 • Sensus syn är att kulturen har ett egenvärde och spelar en viktig roll i samhällsutvecklingen. Sensus vill som studieförbund inspirera till ökad delaktighet i kulturlivet.

Läs mer på Sensus hemsida

Regionala och lokala kontaktpersoner för Sensus studieförbund

Blekinge
Hanna Severinsson
Sensus Skåne-Blekinge
Södra Vallgatan 5
211 40 Malmö
Mobil: 073-54 54 372
Växel: 040-664 56 80
E-post: hanna.severinsson@sensus.se

Bohuslän & Dalsland
Anette Johansson
Sensus, Agnebergsgatan 2, 451 30 Uddevalla
Tel: 0704-62 49 06
E-post: anette.k.johansson@sensus.se

Göteborg
Anna Brorson
Sensus, Box 11003, 404 21 Göteborg.
Besöksadress: Södra Hamngatan 29
Tel: 031-707 39 39
E-post: anna.brorson@sensus.se

Skaraborg
Leena Larsson
Sensus, Rådmansgatan 24, 54 145 Skövde
Tel: 0704-62 48 35
E-post: leena.larsson@sensus.se

Älvsborg
Anna Brorson
Sensus, Box 11003, 404 21 Göteborg.
Besöksadress: Södra Hamngatan 29
Tel: 031-707 39 39
E-post: anna.brorson@sensus.se

Halland
Olle Kilström
Sensus, Stenvinkelsgatan 2, 302 95 Halmstad
Tel: 070-245 00 59
E-post: olle.kilstrom@sensus.se

Dalarna
Ulrika Wiborgh
Sensus Svealand, Gruvgatan 53, 791 61 FALUN
Tel: 070-462 49 39
E-post: ulrika.wiborgh@sensus.se

Gävleborg
Mikael Gunnerås
Drottninggatan 4, 753 10 Uppsala
Tel: 070-462 49 86
E-post: mikael.gunneras@sensus.se

Jämtland-Härjedalen
Morgan Hall
Sensus, Prästgatan 29, 831 31 Östersund
Tel: 063-142847
E-post: morgan.hall@sensus.se

Kronoberg
Charlotte Strömberg Eliasson
Sensus, Norrgatan 15, 352 31 Växjö
Tel: 0702-75 92 10
E-post: charlotte.stromberg.eliasson@sensus.se

Jönköping
Jonna Persson
Sensus, Östra Storgatan 10, 55321 Jönköping
Tel: 076-128 77 64
E-post: jonna.persson@sensus.se

Kalmar
Tessan Nordeman
Sensus, Skeppsbrogatan 47, 392 31 Kalmar
Tel: 070-462 4981
E-post: tessan.nordeman@sensus.se

Norrbotten
Hilda Karlsson
Sensus, Västra kyrkogatan 1, 903 29 Umeå
Tel: 070-462 49 70
E-post: hilda.karlsson@sensus.se

Sörmland
Siv Eriksson
Sensus, Lagerkvistsgatan 2, 633 46 Eskilstuna
Tel: 0258795070
E-post: siv.eriksson@sensus.se

Skåne – ny kontakt
Hanna Severinsson
Sensus Skåne-Blekinge
Södra Vallgatan 5
211 40 Malmö
Mobil: 073-54 54 372
Växel: 040-664 56 80
E-post: hanna.severinsson@sensus.se

Stockholms län
Annika Strådal
Box 4401, 102 68 Stockholm. Besöksadress: Medborgarplatsen 4
Tel: 070-462 49 03
E-post: annika.stradal@sensus.se

Berit Murley
Box 4401, 102 68 Stockholm. Besöksadress: Medborgarplatsen 4
Tel: 070-225 93 53
E-post: Berit.murley@sensus.se

Uppsala län
Mikael Gunnerås
Drottninggatan 4, 753 10 Uppsala
Tel: 070-462 49 86
E-post: mikael.gunneras@sensus.se

Värmland

vakans

Västerbotten
Hilda Karlsson
Sensus, Västra kyrkogatan 1, 903 29 Umeå
Tel: 070-462 49 70
E-post: hilda.karlsson@sensus.se

Västernorrland
Hilda Karlsson
Sensus, Västra kyrkogatan 1, 903 29 Umeå
Tel: 070-462 49 70
E-post: hilda.karlsson@sensus.se

Västmanland
Sofia Moberg
Västra kyrkogatan 9
72103 Västerås
Tel: 070-395 91 64
Epost: sofia.moberg@sensus.se

Örebro
Liv Nordberg
Sensus, Tegelbruket, Lertagsgatan 2, 703 47 Örebro
Tel: 019-19 27 56
E-post: liv.nordberg@sensus.se

Östergötland
Charlotte Strömberg Eliasson
Sensus, Norrgatan 15, 352 31 Växjö
Tel: 0702-75 92 10
E-post: charlotte.stromberg.eliasson@sensus.se

Nationella kontaktpersoner

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar
Linnéa Jahn
Tegnérgatan 60 A, 216 12 Limhamn
Tel: 040-36 26 66
E-post: linnea@sverigeskonstforeningar.nu

Sensus Riksförbund
Anna Burack
Sensus Box 1058, 101 39 Stockholm.
Besöksadress: Klara södra kyrkogata 1
telefon: 070 569 18 35
e-post: anna.burack@sensus.se