Medlemssida

Denna sida är bara tillgänglig för våra medlemmar.

Om du är medlem vänligen logga in nedan.


Om er förening inte är medlem kan ni ansöka om medlemskap.

Samarbete med studieförbundet Sensus

Sveriges Konstföreningar är medlemsorganisation i Sensus studieförbund. Sensus uppgift är att ge stöd till föreningens konstbildningsverksamhet och utveckling.

Genom vårt samarbete med Sensus studieförbund får Sveriges Konstföreningars distrikt och konstföreningar tillgång till pedagogiskt stöd och vissa förmåner.

För att konstföreningarna och distrikten ska kunna utnyttja dessa förmåner till fullo och att samarbetet ska kunna fördjupas i framtiden bör konstföreningar och distrikt i god tid inför varje arrangemang, studiecirkel, föreläsning och utställning kontakta Sensus för att se hur man kan samarbeta. Det kan handla om metoder, lokal, marknadsföring, teknik, föreläsararvode eller ett rent informationsutbyte.

Om konstföreningen dessutom rapporterar in sina aktiviteter till Sensus betyder det att vår aktivitetsnivå som medlemsorganisation blir större vilket i sin tur leder till att Sensus kan avsätta mer resurser till vårt samarbete. Ta därför alltid som regel att kontakta din kontaktperson på Sensus för att diskutera hur ni kan samarbeta i allt ert bildningsarbete.

Här är exempel på vad Sensus kan erbjuda. Din förening kanske behöver något annat? Hör då av dig till din kontaktperson på Sensus

 • Konstpedagogiska studiematerial som Sensus och Sveriges Konstföreningar tagit fram tillsammans som Tala konst, tala liv, Konsten att ställa ut samtidskonsten samt Konsten att mötas.
 • Pedagogiskt stöd för ledare
 • Ledarutbildningar för exempelvis förtroendevalda i styrelsen eller för cirkelledare
 • Kurser inom föreningsutveckling och styrelsearbete, opinionsbildning, valberedning och medlemsrekrytering
 • Digitala kurser i konst-, konsthantverks- och konstindustrihistoria
 • Utbildning i hur man bygger en enkel hemsida och/eller hur föreningen kan arbeta med sociala media
 • Hjälp med att hitta nya kontakter tack vare Sensus nätverk
 • Hjälp med marknadsföring
 • Hjälp att hitta lokaler
 • Hjälp med att administrera arvoden till externa medverkanden och tillståndsansökan vid olika arrangemang
 • Stöd till material och lokaler
 • Vid studiecirkel eller kurs är cirkelns ledare olycksfallsförsäkrad från, till samt under studiecirkeln.
 • För studiecirkelns deltagare gäller olycksfallsförsäkringen under själva arrangemanget.
 • Vid konst- och kulturprogram gäller försäkringen medverkande och deltagare.

Om Sensus

 • Sensus är studieförbundet som lyfter fram livsfrågor, rättighetsfrågor och hållbarhet.
 • Sensus är ett studieförbund som finns över hela landet och där kulturen står i centrum.
 • Sensus syn är att kulturen har ett egenvärde och spelar en viktig roll i samhällsutvecklingen. Sensus vill som studieförbund inspirera till ökad delaktighet i kulturlivet.

Läs mer på Sensus hemsida:

Regionala och lokala kontaktpersoner för Sensus studieförbund

Blekinge
Anna Ferrington
Sensus, Nya Boulevarden 10, 291 31 Kristianstad
Tel: 044-10 25 73, 070-364 27 31
E-post: anna.ferrington@sensus.se

Bohuslän & Dalsland
Anette Johansson
Sensus, Agnebergsgatan 2, 451 30 Uddevalla
Tel: 0704-62 49 06
E-post: anette.k.johansson@sensus.se

Göteborg
Anna Brorsson
Sensus, Box 11003, 404 21 Göteborg.
Besöksadress: Södra Hamngatan 29
Tel: 031-707 39 39
E-post: anna.brorsson@sensus.se

Skaraborg
Leena Larsson
Sensus, Rådmansgatan 24, 54 145 Skövde
Tel: 0704-62 48 35
E-post: leena.larsson@sensus.se

Älvsborg
Anette Gunnarsson
Sensus, Västerbrogatan 1, 54 145 Skövde
Tel: 0722-16 02 87
E-post: anette.gunnarsson@sensus.se

Halland
Bettan Trulsson
Sensus, Stenvinkelsgatan 2, 302 95 Halmstad
Tel: 0704-62 48 55
E-post: bettan.trulsson@sensus.se

Dalarna
Ulrika Wiborgh
Sensus, Borganäsvägen 43, 784 33 Borlänge
Tel: 070-462 49 39
E-post: ulrika.wiborgh@sensus.se

Gävleborg
Helene Warpe
Sensus, Västra Ågatan 16, 753 09 Uppsala
Tel: 018-66 19 56
E-post: helene.warpe@sensus.se

Jämtland Härjedalen
Morgan Hall
Sensus, Prästgatan 29, 831 31 Östersund
Tel: 063-142847
E-post: morgan.hall@sensus.se

Kronoberg
Charlotte Strömberg Eliasson
Sensus, Norrgatan 15, 352 31 Växjö
Tel: 0702-75 92 10
E-post: charlotte.stromberg.eliasson@sensus.se

Jönköping
Maija Löfgren
Sensus, Teatergatan, Stadshuset, 602 22 Norrköping
Tel: 0704-62 48 76
E-post: maija.lofgren@sensus.se

Kalmar
Charlotte Karlenvie
Sensus, Skeppsbrogatan 47, 392 31 Kalmar
Tel: 070-462 49 81
E-post: charlotte.karlenvie@sensus.se

Norrbotten
Jenny Tegheim
Sensus, Varvsgatan 53, 972 33 Luleå
Tel: 072-545 25 40
E-post: jenny.tegheim@sensus.se

Sörmland
Siv Eriksson
Sensus, Lagerkvistsgatan 2, 633 46 Eskilstuna
Tel: 016-15 38 40
E-post: siv.eriksson@sensus.se

Skåne
Anna Ferrington
Sensus, Nya Boulevarden 10, 291 31 Kristianstad.
Tel: 070-364 27 31
E-post: anna.ferrington@sensus.se

Stockholms län
Annika Strådal
Box 4401, 102 68 Stockholm. Besöksadress: Torkel Knutssons gata 39
Tel: 070-462 49 03
E-post: annika.stradal@sensus.se

Berit Murley
Box 4401, 102 68 Stockholm. Besöksadress: Torkel Knutssons gata 39
Tel: 08-61 55 746
E-post: Berit.murley@sensus.se

Uppsala län
Helene Warpe
Västra Ågatan 16, 753 09 Uppsala
Tel: 018-66 19 56
E-post: helene.warpe@sensus.se

Värmland
Ulrica Jonsson
Sensus, Drottning Kristinas väg 7, 654 63 Karlstad
Tel: 070-4102713
E-post: ulrica.jonsson@sensus.se

Västerbotten
Jenny Tegheim
Sensus, Varvsgatan 53, 972 33 Luleå
Tel: 072-545 25 40
E-post: jenny.tegheim@sensus.se

Västernorrland
Jenny Tegheim
Sensus, Varvsgatan 53, 972 33 Luleå
Tel: 072-545 25 40
E-post: jenny.tegheim@sensus.se

Västmanland
Ulrika Wiborgh
Sensus, Borganäsvägen 43, 784 33 Borlänge
Tel: 070-462 49 39
E-post: ulrika.wiborgh@sensus.se

Örebro
Liv Nordberg
Sensus, Tegelbruket, Lertagsgatan 2, 703 47 Örebro
Tel: 019-19 27 56
E-post: liv.nordberg@sensus.se

Östergötland
Maija Löfgren
Sensus, Teatergatan, Stadshuset, 602 22 Norrköping
Tel: 0704-62 48 76
E-post: maija.lofgren@sensus.se

Yasmine Lindgren-Widholm
Sensus, Apotekaregatan 14, 582 24 Linköping
Tel: 0728-570052
E-post: yasmine.lindgren-widholm@sensus.se

Nationella kontaktpersoner

Sveriges Konstföreningars Riksförbund
Caroline Lund
Tegnérgatan 60 A, 216 12 Limhamn
Tel: 040-36 26 60
E-post: caroline@sverigeskonstforeningar.nu

Sensus Riksförbund
Kerstin Selén
Sensus Box 1058, 101 39 Stockholm. Besöksadress: Klara södra kyrkogata 1
Tel: 0708-53 03 16
E-post: kerstin.selen@sensus.se