Konstnärerna i Vävda Rum

14/11 2022 Vävda Rum

10 konstnärer medverkar i utställningen Vävda Rum. Vi kommer löpande att presentera dem under de kommande månaderna.

James Webb foto av Pieter Hugo

James Webb (Stockholm) 

James Webbs konstnärskap rör sig kring en komplex blandning av känslotillstånd och sinnesrörelser – av längtan och förtvivlan, av extas och hoppfullhet, kroppsliga och känslomässiga tillstånd. Dessa lägen används för att ställa frågor om individualitet och gemenskap, tillhörig­het och förskjutning, fragmentisering och återhämtning. Genom att förflytta objekt, tekniker och former från sitt ursprungliga sammanhang och sätta in dem i olika miljöer skapar Webb nya spänningsfält. Dessa fält förenar Webbs akademiska bakgrund i konst, religion, teater och mark­nadsföring, och utgör poetiska undersökningar av trons ekonomier och kommunikationens dynamik i vår samtid.

Hemsida: https://theotherjameswebb.tumblr.com/

 

Adam James, London. Welcome Collection. Play Well exhibition. 2019.

Adam James (Sjövik)

Kärnan i Adams praktik är en önskan att föra människor samman för att förstå jaget och för att öppna upp nya sätt att vara och interagera. Han använder icke-verbal lek för att uppmuntra former av dialog, medling och omprövning av likhet och olikhet. James gör skulpturala föremål, teckningar, fotografier, videor och texter som alla härrör från hans engagemang i den performativa praktiken av live rollspel som kallas Larp. James fokus ligger på den experimentella stilen av interaktivt rollspel och sätt att berätta en berättelse med många trådar. Inom sin praktik ser James sig själv som ett verktyg för att trigga nya former av kollaborativ demokrati, få människor att se nytt på sin tillvaro och inte minst nedmonteringen av hierarkier.

Rut Karin Zettergren - The Serene Machine_ Cailleach and Laundry research

Choterina Freer, Anna Kinbom och Rut Karin Zettergren (Stockholm) 

Kollektivet har ett pågående VR-projekt där målet är att skapa ett nytt spel. Namn på projekt There Serene Machine: A simulator for a polymorphic future and one question. Gruppens inspiration kommer från många håll men bland annat en roman av Marge Piercy: Woman on the Edge of time. Romanen anses vara en klassiker av utopisk ”spekulativ” science fiction såväl som en feministisk klassiker. Den skrevs på 1970-talet och handlar om en kvinna som besöker en utopisk framtid under vad som möjligen är episoder av schizofreni/eller inte. Gruppen har också studerat kollektivet “De Fem” där Hilma af Klimt ingick, och deras ritualer. De kollektiva ritualerna utgör inspiration till utvecklingen av ett nytt VR-verk. Konstnärskapen i gruppen är eklektiska men de förenas i gemensamma intressen influerat av teorier och historier kring techno- och cyborgfeminism och science fiction.

Hemsidor:

Projektet Vävda rum är initierat av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och finansieras av Postkodstiftelsen.