Konstnärerna i Vävda Rum

14/11 2022 Vävda Rum

10 konstnärer/grupper medverkar i utställningen Vävda Rum: Space Popular, Lundahl & Seitl, Oscar Häggström, Åsa Cederqvist, Untold Garden, Pastelae, Eric Magassa, James Webb, Adam James, SONG (Choterina Freer, Anna Kinbom och Rut Karin Zettergren i samarbete med Jonas Pajari, Paola Torres Núñez del Prado och Rosalie Yu).

Space Popular

Space Popular

Space Popular är en konst- och arkitekturstudio som utforskar framtiden för rumslig upplevelse genom forskning, design och konst. Studion arbetar med virtuell verklighet, film, utställningar och skrivande, samt byggnader och föremål, som skapas och regisseras av Lara Lesmes och Fredrik Hellberg, båda alumner från Architectural Association i London (2011). Studion har genomfört projekt i Asien och Europa, samt virtuell arkitektur för det immersiva internet (alias metaversen). Space popular har arbetat med nationella institutioner som MAXXI – National Museum of 21st Century Art, Rom, Italien; Sir John Soane Museum, London UK; Svenskt centrum för arkitektur och design – ArkDes, Stockholm, Sverige; Royal Institute of British Architects, London, Storbritannien; Nationalmuseet för modern och samtida konst, Seoul, Sydkorea; MEET digital culture Center i Milano, Italien; såväl som oberoende gallerier som MAGAZIN, Wien, Österrike; och Sto Werkstatt, London, Storbritannien.

Lesmes och Hellberg har båda lång akademisk erfarenhet efter att ha undervisat i arkitektonisk designstudio sedan 2011, först vid INDA, Chulalongkorn University i Bangkok från 2011 till 2016; vid Architectural Association i London från 2016 till 2021; vid Daniels, fakulteten för arkitektur, University of Toronto från 2020 till 2022; och för närvarande på UCLA Architecture and Urban Design. Deras nuvarande design- och forskningsstudio i MARch undersöker visioner för medborgararkitektur på det immersiva internet.

Beskrivning av platsen: En gångväg korsar en annan gångväg eller trottoar. Platsen där två vägar korsas.

Hemsida: http://www.spacepopular.com/

Lundahl & Seitl. Foto av Thron Ullberg

Lundahl & Seitl (Stockholm)

Konstnärsduon omtolkar utställningsmediet som interpersonella processer via koreografi, materia och tid. Tillsammans har de har utvecklat en metod och en konstform bestående av iscensättning, koreograferade rörelser, instruktioner och uppslukande teknologier, sida vid sida med materiella objekt och människans förmåga att skapa en värld via perception. Föreställningar om frihet, autonomi och vad som är verkligt, föreställt och vad vi kan uppfatta förhandlas fram i en undersökning av virtuell verklighet, inte som en form av teknik utan som en förmåga eller känsla för en relation med omgivningen, med en ökad insikt kring  hur teknik skapar ’oss’ och lägger grunden för ’vår’ mänskliga umwelt och  hur den förbinder och kopplar bort oss från varandra och andra livsformer och processer.

Beskrivning av platsen: Vid fontäner eller gamla träd.

Hemsida: http://www.lundahl-seitl.com/

Oscar Häggström Foto Nathalie Kouchaki Kol Afraei

Oscar Häggström (Umeå)

I installationer av föremål, animationer, ljud, musik och VR-teknik skapar Oskar Häggström, med hjälp av figurer och symboler från populärkulturen, en bildvärld som vi alla känner igen och kan relatera till. I rörliga bilder målar han upp vardagliga situationer och berättar historier för att försöka närma sig, analysera och förstå vår samtid. Det digitala i relation till oss som människor, hur det påverkar oss och den förändring det innebär är ett återkommande tema. Genom att observera och lyfta fram den teknik som finns runt omkring oss, vill han göra vår tid begriplig. Häggström är intresserad av den diffusa gränsen mellan våra känslor och de verktyg vi använder för att uttrycka dem. I sina verk ställer han därför frågor som: Var börjar kroppen och var upphör teknologin i vår vardag? Hur använder vi moderna verktyg för att forma våra känslor och hur formar de oss? och Hur kan vi se den suddiga gränsen mellan våra känslor och de verktyg vi använder för att uttrycka dem?

Beskrivning av platsen: En plats som är en populär plats att jogga på. Det kan rör sig om ett motionsspår men även en park, utmed vattnet osv.

Hemsida: https://www.oscarhaggstrom.com/

Åsa Cederqvist - Submission (AR verk) i utställningen imMaterialities, Spökparken, 2021, foto: Jean-Baptiste Beranger

Åsa Cederqvist (Stockholm)

Cederqvists arbete är djupt förankrat i ett intresse för humanism och byggandet av gemenskap. Hon är intresserad av cykler och förvandlingar, både innehållsligt och materiellt; såväl i kroppen som i naturen. Hennes verk kommer undersöka parallellen i en alltmer utmattad mänsklighet och en utarmad planet: Har vi glömt bort att vi också är natur? Vad händer med oss när vi inte längre har tillgång till kreativitet och lekfullhet för vår planet inte går att leva på länge? Cederqvist kommer använda sig av ett filmiskt uttryck som blandar fysiska och virtuella världar.

Beskrivning av platsen: En plats i utkanten av staden/det civiliserade samhället, kanske en igenvuxen, övergiven, spillra av en forna industri eller bruksmiljö?

Hemsida: https://asacederqvist.com/

Untold Garden, Apparatus Ludens, London Film Festival 2022

Untold Garden (Malmö)

Untold Garden är en konst- och designstudio som utforskar hur ny teknik kan skapa nya mellanmänskliga relationer och möjliggöra nya upplevelser av världen. I sina projekt försöker de att gå bortom distinktionen mellan verktyg och objekt, och ser i stället varje objekt som en potentiell plattform att möjliggöra nya idéer. Deras verk använder sig av banbrytande AI-teknik, nya visualiseringstekniker och skalbara nätverksinfrastrukturer för att skapa allt från fysiska installationer, virtuella skulpturer, interaktiva föreställningar, artificiella naturer till experimentella sociala nätverk.

Beskrivning av platsen: Ett torg. Inte nödvändigtvis det största, utan det torg som känns mest naturligt att stanna och prata på, att skvallra på, att tjuvlyssna på andra på, att diskutera politik på.

Hemsida: https://www.untold.garden/

Gurupinksmol från utställningen "Pastelae - Internet feelings"

Pastelae (Piteå)

Bakom konstnärsduon Pastelae hittar man Josefin Jonsson och Emil Eklund. Duon är 3D-konstnärer på heltid med världen som arbetsplats via hemmet i Piteå. Duon träffades på konstskolan Sunderbyn i Luleå där de studerade traditionellt hantverk. Intresset för digital konst har alltid funnits där och Josefin Jonsson beskriver barndomen i 90-talets Norrbotten som en tid av spelkultur, piratkopiering och memes. 2014 startades ”Pastelae” som ett instagram-projekt där Josefin på egen hand började experimentera med 3D-animering och snabbt skapades en pastellrosa värld av mems, bimbofication och digital drag. Idag följs Instagramkontot av världsstjärnor och Pastelae varvar egna projekt med att skapa musikvideos åt andra. Just nu är duon aktuell med en stor utställning på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm vilket är Pastelaes första fysiska soloutställning.

Beskrivning av platsen: Ett torg

Hemsida: https://pastelae.com/

Eric Magassa, Déjà vu, 2016. Offentligt verk busstationen i Visby, Region Gotland.

Eric Magassa (Göteborg)

Eric Magassa är en multidisciplinär konstnär vars praktik rör sig fritt mellan olika tekniker, material och metoder. Alltid med koppling till färgen, det abstrakta och det figurativa varför han själv främst ser sig som målare. I sitt konstnärskap undersöker han teman som identitet, utanförskap, mellanförskap och historieskrivning och utforskar vad det innebär att resa mellan skilda platser och hemhörigheter och flera arbeten tar sin utgångspunkt i de egna rötterna i Sverige, Frankrike och Senegal. Magassa intresserar sig för hur västafrikansk konst på olika sätt kopierats och exploaterats i så väl konstnärliga som kommersiella syften. Masken är en återkommande tematik både som föremål och som gräns. Genom att arbeta med masker, mönster och montage iscensätter Magassa en rad förskjutningar mellan synligt och osynligt, liksom mellan olika identiteter och betydelser.’

Beskrivning av platsen: Brunn (olika typer av brunnar så som gatubrunn, vattenbrunn som finns i bebyggelse)

Hemsida: http://www.magassa.com/

James Webb foto av Pieter Hugo

James Webb (Stockholm) 

James Webbs arbetar med platsspecifika interventioner och installationer. Hans verk, innefattar ofta ljud, hittade föremål och text, och refererar till litteratur, film och till en minimalistisk tradition. I sitt konstnärskap, som utgår från en komplex blandning av det kroppsliga och det mentala, rör han sig kring känslotillstånd som längtan, förtvivlan, extas och hoppfullhet. Dessa lägen används för att skapa förskjutningar och ställa frågor om individualitet, tillhörighet, gemenskap, fragmentisering och återskapande. Genom att ta objekt, tekniker och former från sitt ursprungliga sammanhang och placera dem i andra miljöer skapar Webb spänningsutrymmen. I dessa låter han sin egen akademiska bakgrund i religion, teater och marknadsföring smälta samman i poetiska granskningar av trons ekonomier och kommunikationens dynamik i vår samtida värld.

Beskrivning av platsen: En bänk, sittplats eller en plats för kontemplation utanför eller mycket nära ett äldreboende.

Hemsida: https://theotherjameswebb.tumblr.com/

Adam James, London. Welcome Collection. Play Well exhibition. 2019.

Adam James (Sjövik)

Kärnan i Adams praktik är en önskan att föra människor samman för att förstå jaget och för att öppna upp nya sätt att vara och interagera. Han använder icke-verbal lek för att uppmuntra former av dialog, medling och omprövning av likhet och olikhet. James gör skulpturala föremål, teckningar, fotografier, videor och texter som alla härrör från hans engagemang i den performativa praktiken av live rollspel som kallas Larp. James fokus ligger på den experimentella stilen av interaktivt rollspel och sätt att berätta en berättelse med många trådar. Inom sin praktik ser James sig själv som ett verktyg för att trigga nya former av kollaborativ demokrati, få människor att se nytt på sin tillvaro och inte minst nedmonteringen av hierarkier.

Beskrivning av platsen: Den bästa platsen att ha en picknick på. En plan yta som är trevlig att sitta på, förslagsvis gräs.

Hemsida: https://www.mradamjames.com/

Rut Karin Zettergren - The Serene Machine_ Cailleach and Laundry research

SONG (Choterina Freer, Anna Kinbom och Rut Karin Zettergren i samarbete med Jonas Pajari, Paola Torres Núñez del Prado och Rosalie Yu). (Stockholm) 

Kollektivet har ett pågående VR-projekt där målet är att skapa ett nytt spel. Namn på projekt There Serene Machine: A simulator for a polymorphic future and one question. Gruppens inspiration kommer från många håll men bland annat en roman av Marge Piercy: Woman on the Edge of time. Romanen anses vara en klassiker av utopisk ”spekulativ” science fiction såväl som en feministisk klassiker. Den skrevs på 1970-talet och handlar om en kvinna som besöker en utopisk framtid under vad som möjligen är episoder av schizofreni/eller inte. Gruppen har också studerat kollektivet “De Fem” där Hilma af Klimt ingick, och deras ritualer. De kollektiva ritualerna utgör inspiration till utvecklingen av ett nytt VR-verk. Konstnärskapen i gruppen är eklektiska men de förenas i gemensamma intressen influerat av teorier och historier kring techno- och cyborgfeminism och science fiction.

Beskrivning av platsen: Vi föreslår att den visas på platser med anknytning till tyg och textil, t.ex. utanför gemensamma tvättstugor, kemtvätt, tyg- eller garnaffärer eller textilfabriker/väverier.

Hemsidor:

Projektet Vävda rum är initierat av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och är ett samarbete med konst- och designstudio Untold Garden. Vävda rum finansieras av Postkodstiftelsen.