Augmented Reality i det offentliga rummet

29/8 2022 Vävda Rum

I senaste numret av Konstperspektiv finns en artikel om offentliga konstutställningar som använder sig av AR-teknik. Nästa år ordnar Riksförbundet Sveriges Konstföreningar en stor utställning med AR konst i hela landet.

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar har beviljats stöd från Postkodstiftelsen om 4,3 miljoner kronor för att genomföra projektet ”Vävda rum”. Ett landsomfattande utställningsprojekt i Augmented Reality som inte kommer att undgå någon när det blir vernissage i maj 2023. 10 konstnärer kommer att producera var sitt nytt AR-verk som förhoppningsvis kommer gå att se i landets alla 290 kommuner.

I artikeln ”Osynlig konst i pandemins spår” ges en bakgrund med olika exempel från hela världen om andra liknande offentliga AR utställningar.