Förbundsstämma och 50-årsjubileum 2023

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar firar 50-år (1973-2023). Jubileet sammanfaller med vår förbundsstämma som arrangeras den 27 maj i Limhamn, Malmö och så kommer vi i maj att ha vernissage av vår stora nationella utställning med AR (Augmented Reality) konst.

Skriftlig kallelse skickas till medlemmarna senast två månader före förbundsstämman och innehålla de viktigare ärenden som skall behandlas.

Motioner som skall behandlas vid ordinarie förbundsstämma lämnas till styrelsen före januari månads utgång.

Rösträtt: Samtliga medlemsföreningar kommer att bli kallade och är välkomna till förbundsstämman, men det är bara följande personer som har rösträtt på förbundsstämman:

  • ombud, utsedda av distrikten eller, där distrikt saknas, av valkretsar,
  • förbunds­styrelsens ledamöter
  • förbundets revisorer
  • förbundets valnämnd