Debatt

Att vara en aktiv part i kulturdebatten och komma med remissvar är en viktig del av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar kulturpolitiska ambitioner. Även regionalt och lokalt kan distrikt och konstföreningar bidra till den kulturpolitiska debatten med debattartiklar och inlägg.

I syfte att göra Riksförbundet Sveriges Konstföreningar mer synligt har vi tillsammans med andra arrangörer och utövare, kommersiella och ideella, amatörer och yrkesverksamma, slagit oss samman i ”Koalition för kulturdebatt” med det gemensamma målet att göra kulturen till en viktig samhällsfråga. Vi har samlats därför att vi vill se brinnande visioner och höjda ambitioner. Vi vill att våra politiker ska tävla i att ha de mest utmanande idéerna på kulturpolitikens område.

Koalition för Kulturdebatt består av Folkets Hus och Parker, Riksteatern, ABF, Sensus, Teaterförbundet, KLYS, TCO, SKTF, KRO, KIF, Sveriges Konstföreningar, Runö Folkhögskola, Amatörkulturens Samrådsgrupp-ax samt Arena Idé.

Inom ramen för detta samarbete har bland annat debatter och utfrågningar arrangerats. Under Almedalsveckan 2010 genomfördes en kulturmanifestation, då en bok med visioner för framtidens kulturpolitik, signerad Koalition för kulturdebatt, släpptes.

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar kräver:

  • en stark nationell konstpolitik,
  • större inflytande lokalt, regionalt och nationellt för den ideella sektorn
  • stärkt stöd till konstföreningsrörelsen i Sverige
  • utbyggd utställningsersättning för konstnärer som ställer ut på landets konstföreningar
  • stärkt ställning för Sveriges Konstföreningar som riksförbund för landets konstföreningar