Pressbilder och logotyp

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar bildades 1973 för att tillvarata konstföreningarnas intressen i kulturlivet. Konstbildning är en av huvuduppgifterna.

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar är en partipolitiskt obunden ideell organisation vars ändamål är att tillvarata landets konstföreningars intressen.

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar arbetar för att konstföreningarna även i framtiden ska vara en viktig del av det svenska kulturlivet. Det gör vi genom att fortbilda konstföreningsledare, producera utställningar och utbildningsmaterial, ge stöd och hjälp i det dagliga föreningslivet och verka kulturpolitiskt på riksnivå för att konstföreningarna ska få bättre förutsättningar för sin verksamhet.

Alla konstföreningar vars ändamål är att väcka, underhålla och utbreda intresset för och kunskapen om konst kan ansluta sig till Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och erlägger då en årlig avgift vars storlek bestäms på förbundsstämman.

Faktaruta – Riksförbundet Sveriges Konstföreningar i siffror:

  • Antal distrikt: 24
  • Antal anslutna konstföreningar: 610  (varav drygt hälften är arbetsplatskonstföreningar)
  • Antal enskilda medlemmar: 145 000
  • Antal kulturprogram: 4 000
  • Antal utställningar: 3 000
  • Kronor i bidrag till konstföreningar: 35 miljoner kronor

Logotyp / logga

I högerspalten hittar du Riksförbundet Sveriges Konstföreningars officiella logotyp / logga.

Pressbilder

Gertrud Sandqvist förbundsordförande Fotograf: Kennet Rauta
Greta Burman förbundschef Fotograf: Christiaan Dirksen
Greta Burman förbundschef Fotograf: Christiaan Dirksen