Arkiv: Performance på Zoom

Under våren 2021 bjuder vi in till ett nytt utforskande projekt som riktar sig till professionella konstnärer i hela landet som vill undersöka och utveckla möjligheterna med digital performance.

BAKGRUND/FRÅGESTÄLLNING 

Som riksförbund har vi med oro sett hur pandemin har slagit mot kulturlivet och konsten. Vi har också sett hur den, genom den isolering som har krävts, också har bidragit till en förändrad konstpraxis och reception.  

Andra tendenser som vi ser och vill fånga upp i projektet är att allt fler konstnärer har börjat experimentera med digitala tekniker och därigenom tänja på gränsen för vad konst kan vara, och att det runt om i världen just nu skapas många konstnärsresidens, ofta digitala eller belägna på avlägsna platser långt bort från storstäderna. 

Vi ser nu en unik möjlighet att via ett digitalt projekt både kunna stötta tio konstnärer och samtidigt landets 610 konstföreningar som i dessa tider har svårt att bedriva verksamhet. I Performance på Zoom bjuder vi in till ett nyskapande konstprojekt med digitala konstperformance och möten mellan konstnären och olika publikgrupper i fokus 

De frågor som vi ställer i projektet är följande: Vilka är möjligheterna och utmaningarna med en helt digital konst? Kan konst och konstnärlig produktion/praxis bidra till en hållbarare värld genom att existera enbart immateriellt eller i mötet mellan människor? Hur möter den digitala konsten sin publik och var finns mötesplatser för samtal efter kollektiva digitala konstupplevelser?  

VAD 

Performance på Zoom är ett utforskande projekt som riktar sig till yrkesverksamma konstnärer och konstföreningar som vill undersöka och utveckla möjligheterna med digital performance. Genom projektet vill vi utforska hur konsten kan komma att se ut i framtiden och hur den på nya sätt kan möta sin publik. Projektet är en slags metod för att bryta ny mark och tänja på gränserna för vad samtidskonst är och kan betyda. Ytterligare utmaningar som projektet adresserar är att våra medlemsföreningar på ett smittsäkert sätt ska kunna ta del av konstarrangemang samt att undersöka hur det går att arbeta med konst utan materialförbrukning och transporter 

Projektet inleds med ett Open Call. En inbjuden jury väljer tio yrkesverksamma konstnärer som får i uppdrag att ta fram var sin performance anpassat för den digitala plattformen Zoom. Från hösten 2021 och fram till slutet av år 2022 kan anslutna konstföreningar i egen regi kostnadsfritt arrangera en eller flera performance på Zoom för sina medlemmar och sin publik.  

JURY 

Juryn består av: 

  • Albin Hillervik, verksamhetsledare på Skånes konstförening 
  • Giorgiana Zachia, samordnare Stärka konstorganisationer, Statens konstråd 
  • Gertrud Sandqvist, professor i konstens teori- och idéhistoria, Malmö konsthögskola 
  • Gunhild Stensmyr, kulturentreprenör och initiativtagare till Konsthall Tornedalen 
  • Jonatan Habib Engqvist, författare och kurator m.m. 
  • Macarena Dusant, konstvetare, skribent och redaktör på Kultwatch.

 SAMARBETE/FINANSIERING 

Projektet genomförs i samverkan med Sensus studieförbund som erbjuder utbildningar i att använda Zoom för de antagna konstnärerna. Sensus erbjuder även anpassade utbildningar i Zoom för de konstföreningar som under hösten väljer att arrangera performace för sina medlemmar.

Projektet finansieras med stöd från Kulturrådet. 

Läs mer i Virveln
Visa alla
»
23/4 2021 Virveln Artiklar

Kropp och känsla i online performance

Performancekonsten som uppstod under 1960-talet var ett försök att föra ut konsten direkt till publiken och framfördes därför i många...
»
20/4 2021 Virveln Performance på Zoom

Performance på Zoom till er konstförening

Performance på Zoom är ett nyskapande konstprojekt där tio konstnärer och konstnärsgrupper erbjuder konstföreningar att ta del av livesänd digital...
»
20/4 2021 Virveln Artiklar

Nya världar öppnar sig för konsten

Vi tillbringar allt mer tid i den virtuella världen, vilket i sin tur har lett till att många konstnärer söker...