Posts Tagged “mångfalder”

Kännbart – att uppleva samtidskonst med dövblindhet

By |

Kännbart – att uppleva samtidskonst med dövblindhet

  Det hela började med en utbildning hos KRO om tillgänglighet. Konstnären Annika Ottander fick efteråt en idé om att skapa en utställning med samtidskonst för personer med dövblindhet tillsammans med Jinger Bremberg. Konstnärskollegan Po Hagström, med flera års erfarenhet av tillgänglighets arbete, anslöt längre fram och resultatet blev utställningen Kännbart. Sju konstnärer bjöds in…

Share

Read more »

Intervju med Saabs konstförening

By |

Intervju med Saabs konstförening

  När företaget Saab fick en stororder från Brasilien på stridsflygplanet Jas Gripen innebar det inte bara arbetstillfällen utan också en möjlighet för konstföreningen i Linköping att genomföra ett unikt kulturutbyte med Brasilien. Vi pratade med styrelseledamoten Margareta Samuelsson om erfarenheter och utmaningar med att arbeta med ett brasilianskt tema. Hur kom det sig att konstföreningen blev…

Share

Read more »

Konsten att beröra

By |

Konsten att beröra

Skriften Konsten att beröra handlar om hur konst och kultur kan synliggöra normer och utmana negativa stereotyper.  I skriften delar verksamma inom flera kulturområden med sig av sina erfarenheter från normkritiskt arbete, bland annat berättar Kanadas motsvarighet till Kulturrådet, Canada Council for the Arts, hur de arbetar för ett brett och inkluderande kulturliv. Skriften och konferensen…

Share

Read more »

Intervju med Skådebanan i Jönköping län

By |

Intervju med Skådebanan i Jönköping län

  Ulla-Britt Lindqvist ordförande i Skådebanan i Jönköpings län berättar om projektet Konst-Integration-identitet som pågick under hösten 2016 där bland annat konstnärsgruppen Local A under olika workshops arbetade med identitet och skapande verksamhet för nyanlända och asylsökande barn. Kan du berätta lite om bakgrunden till projektet Konst-Integration-identitet och vilka som har varit involverade i att ta…

Share

Read more »

HBTQ-certifering av Uppsala konstmuseum

By |

HBTQ-certifering av Uppsala konstmuseum

  Under distriktsledarkonferensen den 22-23 oktober på Uppsala konstmuseum berättade Rebecka Wigh Abrahamsson intendent för pedagogik, program och utställningar om hur Uppsala konstmuseum blev det första HBTQ-certifierade museet i Sverige. Här följer en kort intervju om hur det gick till. Kan du berätta lite om bakgrunden till att ni bestämde er att bli HBTQ-certifierade?   -Som museum…

Share

Read more »

Tyskland integration och konst hos konstföreningar

By |

Tyskland integration och konst hos konstföreningar

  Sverige och Tyskland hör till de länder i Europa som tagit emot flest flyktingar de senaste åren sett till befolkningsmängden. Tyskland har också något annat gemensamt med Sverige. I landet finns det en lång tradition med konstföreningar. Den första tyska konstföreningen bildades redan 1792. Fyrtio år senare, 1832, skulle den första svenska konstföreningen (idag Sveriges…

Share

Read more »

Ändra storlek
Kontrast läge