Medlemssida

Denna sida är bara tillgänglig för våra medlemmar.

Om du är medlem vänligen logga in nedan.


Om er förening inte är medlem kan ni ansöka om medlemskap.

Förbundsstämman

Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ. Förbundets verksamhetsår motsvarar kalenderår. Ordinarie förbundsstämma hålls vartannat år senast i maj månad på plats och tid som bestäms av styrelsen.

Nästa förbundsstämma äger rum 2023 i Malmö.

 

KALLELSE TILL FÖRBUNDSSTÄMMA 2021

 Välkomna till Riksförbundet Sveriges Konstföreningars förbundsstämma 2021.

I år genomförs förbundsstämman lördagen den 29 maj digitalt via Zoom på grund av coronapandemin.

Samtliga medlemsföreningar är välkomna till förbundsstämman, men det är bara följande personer som har rösträtt:

  • ombud, utsedda av distrikten eller, där distrikt saknas, av valkretsar
  • förbunds­styrelsens ledamöter (ej ersättare)
  • förbundets revisorer (ej ersättare)
  • förbundets valnämnd (ej ersättare)

Anmäl dig här till förbundsstämman 2021 (alla som ska närvara vid stämman ska anmäla sig, det gäller ombud, såsom icke-ombud)

Sista anmälningsdag är den 3 maj. Bekräftelsebrev skickas ut per e-post i början av maj.

Program

11.00-12.30   Registrering

13.00             Förbundsordförande Gertrud Sandqvist och förbundschef Greta Burman hälsar välkomna

13.05             Föreläsning Mats Stjernstedt, chef för Malmö konsthall

13.30             Stämmoförhandlingarna inleds

Vi räknar med att förhandlingarna pågår till ca kl 16.00

För att alla ska känna sig säkra på hur tekniken fungerar så erbjuder vi alla som anmäler sig till stämman att delta på något av de tre teknikmöten som vi bjuder in till i mitten av maj.

Vi vill också påminna er om att förbereda förslag på kandidater till valnämnden som kommer att väljas vid förbundsstämman.

Greta Burman

Förbundschef

OM FÖRBUNDSSTÄMMAN

Skriftlig kallelse skall sändas till medlemmarna senast två månader före förbundsstämman och innehålla de viktigare ärenden som skall behandlas.
Motioner som skall behandlas vid ordinarie förbundsstämma lämnas till styrelsen före januari månads utgång.
Rösträtt: Samtliga medlemsföreningar kommer att bli kallade och är välkomna till förbundsstämman, men det är bara följande personer som har rösträtt på förbundsstämman:

  • ombud, utsedda av distrikten eller, där distrikt saknas, av valkretsar,
  • förbunds­styrelsens ledamöter
  • förbundets revisorer
  • förbundets valnämnd

Hur många ombud får distrikten utse?

Varje distrikt får till förbundsstämman utse två ombud samt ytterligare ett ombud för varje fullt 50-tal medlemsföreningar, beräknat per den sista december två år före stämmoåret. För varje ombud ska även ersättare utses. Förbundskansliet har gjort en avstämning av medlems­föreningarna 2019 och här följer en lista över det antal ombud som varje distrikt får utse:

Distrikt Antal medlemsföreningar 2019-12-31 Antal ombud             Antal ersättare
Blekinge 12 2 2
Bohuslän 17 2 2
Dalarna 17 2 2
Gotland 5 2 2
Gävleborg 12 2 2
Göteborg 33 2 2
Halland 15 2 2
Jämtland-Härjedalen 10 2 2
Jönköpings län 17 2 2
Kalmar län 27 2 2
Kronoberg 11 2 2
Norrbotten 22 2 2
Skaraborg 25 2 2
Skåne 89 3 3
Stockholms län 159 5 5
Sörmland 21 2 2
Uppsala län 12 2 2
Värmland 20 2 2
Västerbotten 14 2 2
Västernorrland 16 2 2
Västmanland 14 2 2
Älvsborg 29 2 2
Örebro län 15 2 2
Östergötland 36 2 2
Totalt:                            648 52 52

 

Anmälan av ombud och ersättare skall göras till förbundskansliet senast den 28 februari 2021.

För de distrikt som saknar distriktsstyrelser kommer förbundskansliet att genomföra nomineringar och val under hösten i år.

Hur ska distrikten utse ombud och ersättare till stämman?

I riksförbundets stadgar regleras inte frågan om hur distriktens stämmoombud och –ersättare ska utses. Den frågan bör diskuteras på distriktsnivå för att sedan regleras i distriktens stadgar.

Det finns olika modeller som man kan använda sig av för att utse sina ombud och ersättare till förbundsstämman, t ex:

  1. Distriktsstämman väljer ombud och ersättare på förslag från distriktets valnämnd.
  2. Distriktsstyrelsen väljer ombud och ersättare till förbundsstämman.

Observera här att kansliet måste ha namn och adress till ombuden senast den 28 februari stämmoåret dvs. närmast år 2021.

Motioner

Sista datum för att skicka in motioner till förbundsstämman är den 31 januari 2021.

Motioner skickas till förbundskansliet i Malmö.