Medlemssida

Denna sida är bara tillgänglig för våra medlemmar.

Om du är medlem vänligen logga in nedan.


Om er förening inte är medlem kan ni ansöka om medlemskap.

Förbundsstämman

Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ. Förbundets verksamhetsår motsvarar kalenderår. Ordinarie förbundsstämma hålls vartannat år senast i maj månad på plats och tid som bestäms av styrelsen.

Välkomna till Riksförbundet Sveriges Konstföreningars förbundsstämma 2023. I år träffas vi den 27-28 maj i Malmö och firar vårt 50-årsjubileum. Här kan du läsa kallelsen till förbundsstämman 2023.

OM FÖRBUNDSSTÄMMAN

Skriftlig kallelse skall sändas till medlemmarna senast två månader före förbundsstämman och innehålla de viktigare ärenden som skall behandlas.
Motioner som skall behandlas vid ordinarie förbundsstämma lämnas till styrelsen före januari månads utgång.
Rösträtt: Samtliga medlemsföreningar kommer att bli kallade och är välkomna till förbundsstämman, men det är bara följande personer som har rösträtt på förbundsstämman:

  • ombud, utsedda av distrikten eller, där distrikt saknas, av valkretsar,
  • förbunds­styrelsens ledamöter
  • förbundets revisorer
  • förbundets valnämnd

 

Hur många ombud får distrikten utse?

Varje distrikt får till förbundsstämman utse två ombud samt ytterligare ett ombud för varje fullt 50-tal medlemsföreningar, beräknat per den sista december två år före stämmoåret. För varje ombud ska även ersättare utses. Förbundskansliet har gjort en avstämning av medlems­föreningarna 2021 och det antal ombud som varje distrikt får utse:

 

Distrikt Antal medlemsföreningar

 

Antal ombud             Antal ersättare
Blekinge 13 2 2
Bohuslän 18 2 2
Dalarna 18 2 2
Gotland 5 2 2
Gävleborg 14 2 2
Göteborg 32 2 2
Halland 16 2 2
Jämtland-Härjedalen 9 2 2
Jönköpings län 16 2 2
Kalmar län 24 2 2
Kronoberg 11 2 2
Norrbotten 24 2 2
Skaraborg 21 2 2
Skåne 82 3 3
Stockholms län 150 5 5
Sörmland 19 2 2
Uppsala län 11 2 2
Värmland 19 2 2
Västerbotten 14 2 2
Västernorrland 12 2 2
Västmanland 14 2 2
Älvsborg 25 2 2
Örebro län 13 2 2
Östergötland 33 2 2
Totalt:                            613 52 52

 

Meddela namn och kontaktuppgifter på ombud och ersättare senast den 28 februari 2023 till Emma Månsson emma@sverigeskonstforeningar.nu

För de distrikt som saknar distriktsstyrelser kommer förbundskansliet att genomföra nomineringar och val under hösten i år.

Hur ska distrikten utse ombud och ersättare till stämman?

I riksförbundets stadgar regleras inte frågan om hur distriktens stämmoombud och –ersättare ska utses. Den frågan bör diskuteras på distriktsnivå för att sedan regleras i distriktens stadgar.

Det finns olika modeller som man kan använda sig av för att utse sina ombud och ersättare till förbundsstämman, till exempel:

  1. Distriktsstämman väljer ombud och ersättare på förslag från distriktets valnämnd.
  2. Distriktsstyrelsen väljer ombud och ersättare till förbundsstämman.

 

Motioner

Sista datum för att skicka in motioner till förbundsstämman är den 31 januari 2023.

Motioner skickas till förbundskansliet i Limhamn.