Medlemssida

Denna sida är bara tillgänglig för våra medlemmar.

Om du är medlem vänligen logga in nedan.


Om er förening inte är medlem kan ni ansöka om medlemskap.

Förbundsstämman

Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ. Förbundets verksamhetsår motsvarar kalenderår. Ordinarie förbundsstämma hålls vartannat år senast i maj månad på plats och tid som bestäms av styrelsen.

Skriftlig kallelse skall sändas till medlemmarna senast två månader före förbundsstämman och innehålla de viktigare ärenden som skall behandlas.
Motioner som skall behandlas vid ordinarie förbundsstämma lämnas till styrelsen före januari månads utgång.
Rösträtt: Samtliga medlemsföreningar kommer att bli kallade och är välkomna till förbundsstämman, men det är bara följande personer som har rösträtt på förbundsstämman:

  • ombud, utsedda av distrikten eller, där distrikt saknas, av valkretsar,
  • förbunds­styrelsens ledamöter
  • förbundets revisorer
  • förbundets valnämnd

FÖRBUNDSSTÄMMAN 2021

Lördagen den 29 maj 2021 är det dags för Sveriges Konstföreningars förbundsstämma.

På grund av den pågående coronapandemin har förbundsstyrelsen beslutat att förbundsstämman 2021 kommer att hållas digitalt. En kallelse med information inför stämman skickas ut i mars 2021.

Samtliga medlemsföreningar kommer att bli kallade och är välkomna att delta i förbundsstämman, men det är bara följande personer som har rösträtt:

  • ombud, utsedda av distrikten eller, där distrikt saknas, av valkretsar
  • förbunds­styrelsens ledamöter
  • förbundets revisorer
  • förbundets valnämnd

Hur många ombud får distrikten utse?

Varje distrikt får till förbundsstämman utse två ombud samt ytterligare ett ombud för varje fullt 50-tal medlemsföreningar, beräknat per den sista december två år före stämmoåret. För varje ombud ska även ersättare utses. Förbundskansliet har gjort en avstämning av medlems­föreningarna 2019 och här följer en lista över det antal ombud som varje distrikt får utse:

Distrikt Antal medlemsföreningar 2019-12-31 Antal ombud             Antal ersättare
Blekinge 12 2 2
Bohuslän 17 2 2
Dalarna 17 2 2
Gotland 5 2 2
Gävleborg 12 2 2
Göteborg 33 2 2
Halland 15 2 2
Jämtland-Härjedalen 10 2 2
Jönköpings län 17 2 2
Kalmar län 27 2 2
Kronoberg 11 2 2
Norrbotten 22 2 2
Skaraborg 25 2 2
Skåne 89 3 3
Stockholms län 159 5 5
Sörmland 21 2 2
Uppsala län 12 2 2
Värmland 20 2 2
Västerbotten 14 2 2
Västernorrland 16 2 2
Västmanland 14 2 2
Älvsborg 29 2 2
Örebro län 15 2 2
Östergötland 36 2 2
Totalt:                            648 52 52

 

Anmälan av ombud och ersättare skall göras till förbundskansliet senast den 28 februari 2021.

För de distrikt som saknar distriktsstyrelser kommer förbundskansliet att genomföra nomineringar och val under hösten i år.

Hur ska distrikten utse ombud och ersättare till stämman?

I riksförbundets stadgar regleras inte frågan om hur distriktens stämmoombud och –ersättare ska utses. Den frågan bör diskuteras på distriktsnivå för att sedan regleras i distriktens stadgar.

Det finns olika modeller som man kan använda sig av för att utse sina ombud och ersättare till förbundsstämman, t ex:

  1. Distriktsstämman väljer ombud och ersättare på förslag från distriktets valnämnd.
  2. Distriktsstyrelsen väljer ombud och ersättare till förbundsstämman.

Observera här att kansliet måste ha namn och adress till ombuden senast den 28 februari stämmoåret dvs. närmast år 2021.

Motioner

Sista datum för att skicka in motioner till förbundsstämman är den 31 januari 2021.

Motioner skickas till förbundskansliet i Malmö.