Vanliga frågor och svar om Vävda rum

12/12 2022 Vävda Rum

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren som vi har fått om utställningen Vävda rum.

Konstföreningarnas roll

Vad förväntas av oss som konstförening om vi är värd för Vävda rum?
Det går att engagera sig i utställningen på flera olika sätt, allt engagemang räknas och är viktigt!

Om ni väljer att vara värd för Vävda rum kommer ni att:

 • välja ut tio olika platser i kommunen för de tio konstverken,
 • berätta om Vävda rum för publiken där ni bor.
 • arrangera ett vernissage den 20 maj, 2023.

Utöver detta kan ni engagera er mer om ni vill! Ni kan göra programpunkter kopplade till utställningen och marknadsföra Vävda rum i media. Om ni har planerat in en annan utställning under utställningsperioden för Vävda rum gör det ingenting. Eftersom Vävda rum är en utställning i det offentliga rummet går det att vara värd för Vävda rum samtidigt som ni visar en annan utställning. Det viktigaste är att det finns en nyfikenhet att utforska!

Om vi vill vara värdar för Vävda rum, vilket material kommer vi ta del av?
Vi kommer att skicka ut konstpedagogiskt- och kommunikativt material till anmälda konstföreningar.  Materialet skickas ut vid olika tidpunkter och allt kommer att levereras digitalt.

I början av februari kommer ni att få följande:

 • Förslag på programpunkter att arrangera i samband med utställningen. Det går givetvis bra att hitta på egna, detta är ett förslag för att inspirera!
 • Tips på hur ni pratar om digital konst med er publik samt hur ni kan använda utställningen för att nå nya publikgrupper.
 • Ett presskit med mall för pressmeddelande och texter som beskriver utställningen. Dessa kommer ni kunna anpassa i en lokal kontext.

I april/maj kommer ni att få:

 • Beskrivningar om konstverken och konstnärerna som ni kan sprida i sociala medier.
 • En affisch som ni kan skriva ut.
 • Mallar för att göra en vernissageinbjudan.
 • Korta filmer där konstnärerna berättar om sina verk. Dessa filmer kan användas i utställningen som informationsfilmer.
 • En film som berättar om utställningens tematik på ett övergripande sätt.
 • En kortare video som kan användas som marknadsföring för Vävda rum.

Om fler konstföreningar än vi vill vara värdar för Vävda rum i samma kommun, vad händer då?
Ett av utställningens mål är att en konstförening i varje kommun i Sverige ska vara värd för Vävda rum. Om fler konstföreningar i samma kommun vill vara värd för Vävda rum är det inte ett problem. Vi tycker att alla som vill vara med ska vara med.

Om flera konstföreningar i samma kommun anmäler sig kommer vi att bjuda in alla till ett möte där vi diskuterar hur värdskapet kan delas. Det är dock viktigt att varje förening som vill vara med anmäler sig på vår hemsida, då får vi en överblick av hur många konstföreningar som vill vara engagera sig i utställningen.

Var anmäler vi oss som värd för Vävda rum?
Ni anmäler er här.

Hur ska vernissagen gå till?
Vernissagen äger rum den 20 maj 2023, ett arrangemang som förhoppningsvis kommer ske i alla Sveriges kommuner samtidigt! De anmälda konstföreningarna avgör själva hur vernissagen kommer att se ut. Vi uppskattar om ni som är värdar för Vävda rum bjuder in till ett arrangemang under vernissagen så att utställningen presenteras och upplevs tillsammans med publik.

Hur lång är utställningsperioden?
20 maj till 30 september 2023.

Utställningens konstnärer och konstverk

Vem har valt ut konstverken?
Konstverken har valts ut av utställningens curator, Ulrika Flink. Ulrika är konstnärlig ledare på Konsthall C i Stockholm och arbetar som frilansande curator. Hon har arbetat på b.la Konstfrämjandet Stockholm, Tensta Konsthall, Stockholm och Grafikens Hus i Södertälje. Du kan läsa mer om hennes tankar och inramning av Vävda rum här.

Hur många verk ingår utställningen?
Utställningen består tio konstverk av svenska konstnärer. Några av konstnärerna har arbetat med digital konst tidigare, men inte alla. Under hösten och vintern 2022/2023 presenteras konstnärerna löpande. Läs mer om dem här!

Viktiga datum att komma ihåg

Den 24 januari kommer vi att presentera information om konstverken som ska ingå i utställningen. På vår hemsida kommer ni kunna del av skisser, kortare texter,  och få veta vid vilka platser konstverken ska ställas ut, dvs om de ska vara vid vatten, på ett torg eller kanske en park.

Den 5 februari behöver vi veta om ni vill vara värd för Vävda rum. Några dagar senare kommer vi att skicka ut kommunikativt- och konstpedagogiskt material till de anmälda föreningarna. (Det går att anmäla sig i efterhand, kontakta i så fall oss direkt.)

Den 6 mars behöver ni som anmält er berätta för oss var konstverken ska placeras ut i er kommun. I varje kommun ska tio verk placeras ut. Verken ska vara i det offentliga rummet och tillgängliga för en bred publik.

Samma dag vill vi också veta vilka programpunkter som ni kommer att arrangera under utställningsperioden. Vi behöver veta det redan nu för att kunna göra ett program.

I mars och april händer flera saker.

De anmälda konstföreningarna får möjlighet att testa appen och se till att de utvalda platserna känns bra.

Under samma period kommer hemsidan för Vävda rum att lanseras. Där kommer all information om utställningen att publiceras.

De anmälda konstföreningarna kommer få material att sprida på sociala medier, en affisch samt vernissagekort. Allt material kommer levereras digitalt.

Den 20 maj har Vävda rum vernissage! Då kommer utställningen att invigas i hela Sverige samtidigt! Det är också en dag för att fira Riksförbundet Sveriges Konstföreningars 50-årsjubileum.

Den 30 september är utställningens sista dag, ett utmärkt datum att arrangera en finissage!

Teknik och appen Vävda rum

När kommer appen vara tillgänglig att ladda ner?
För föreningar som är värdar för Vävda rum kommer appen att vara tillgänglig från början av mars. För allmänheten kommer appen att vara tillgänglig för nedladdning några dagar innan utställningen startar den 20 maj.

Vilka förkunskaper om mobiler/appar krävs för att delta?
Det krävs inga större förkunskaper om mobiler för att delta som värd för Vävda rum. För att ta del av konstverken måste man ladda ner appen i en appbutik (AppStore eller Play butik). Detta gäller för alla som vill se konsten, så ni som konstförening måste inte göra något mer än vad publiken ska. I appen kommer det finnas instruktioner för hur den ska användas. Det kommer också finnas texter om utställningen, konstnärerna och konstverken.

Visas olika konstverk beroende på var man befinner sig?
Utställningen innehåller tio konstverk som kommer att visas i flera kommuner samtidigt. I appen finns en karta som dels visar i vilka kommuner utställningen visas, dels var man kan se de specifika verken i varje kommun. Publiken kommer att behöva ta sig till platsen som anges på kartan för att uppleva verket.

Behöver publiken besöka alla tio platserna för att få möjlighet att se alla tio konstverken?
Ja, konstverken är placerade på en specifik plats även om de bara går att se med hjälp av appen. Det betyder att för att se alla konstverken i en kommun behöver man ta sig till alla platser i kommunen där verken finns utplacerade. Var de finns går att hitta med kartan som finns i appen Vävda rum.

Har alla konstverken en plats knuten till sig?
Ja, varje verk kommer att skapas för en specifik geografisk plats, som ett torg eller en parkeringsplats. Några verk kan ha en beskrivande plats knuten till sig som ”nära vatten”. Vilken typ av plats som varje konstverk knyts till bestäms av konstnärerna. Konstverken utforskar det offentliga rummet därför ska platserna vara en del av samhällets gemensamma utrymmen. Platser kommer anpassas till förutsättningar som finns i alla kommuner i Sverige.

Den 20 januari 2023 kommer de föreningar som vill vara värdar för Vävda rum få skisser och en första presentation av konstverken, vilket inkluderar information om vilka platser verken kommer att utgå ifrån.

Ska de deltagande konstföreningarna besluta var i deras kommun som utställningens konstverk ska visas?
Ja, konstföreningarna bidrar med sin lokalkännedom och beslutar var utställningens tio konstverk ska placeras.

Hur berätta vi som konstförening vilka platser vi valt och för vem?
Vi behöver veta vilka platser i kommunen ni vill att verken ska vara placerade på för att de ska kunna synas på kartan i appen. Verken placeras ut genom att ni anger platsernas geografiska koordinater. För att göra det använder ni er av Google Maps och vi kommer att skicka ut en detaljerad guide hur ni går till väga i början av 2023. Det är enkelt för den som är van vid att använda Google Maps, men om ni tycker att det är alldeles för svårt och krångligt hjälper vi er att lösa det på annat sätt. Då kan ni t.ex. skriva ut en karta, sätta kryss på platserna och sedan skicka in kartan till oss. Detta löser vi i dialog med er.

Projektet Vävda rum är initierat av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och är ett samarbete med konst- och designstudio Untold Garden. Vävda rum finansieras av Postkodstiftelsen.