Arkiv: Arbetets konst

2015 års tema kretsade kring arbetet och konsten och historiska och samtida relationer däremellan. Bakgrunden till 2015 års tema Arbetets konst var det stora bortfall av arbetsplatskonstföreningar som Sveriges Konstföreningar har sett de senaste åren.

Frågan ställdes: vad bör göras för att den negativa trenden ska vända? Temat utarbetades av förbundets verksamhetsutvecklare Caroline Lund och fick ett stort stöd från Svenska PostkodLotteriets kulturstiftelse. Startskottet för projektet Arbetets Konst var sedan Konferensen Konst i Arbete den 21-22 november, där antologin med samma namn också fanns tillgänglig.

Konferensen ägde rum på Arbetets museum i Norrköping, där utställningen Prekär: om det nya arbetslivets estetik och etik redan hade öppnat den 27 oktober 2015. Utställningen var sammanställd av förbundets projektledare Hans Carlsson. Sammantaget utgjorde Sveriges Konstföreningars olika projekt med fokus på det nya arbetslivet, och konstens plats däri, en satsning som inte bara svarade på frågan: varför konst i arbetslivet, men som också kritiskt diskuterade synen på arbetet, och vilket värde konst på arbetsplatsen egentligen skapar, och för vem.

Medverkar gjorde: Pia Areblad, Jens Evaldsson, Marika Holm, Ann Ighe, Anna Ihle, Michele Masucci, Stina Nyberg, Jenny Richards, Gertrud Sandqvist, Frida Sandström, Emma Stenström, Nina Svensson, Marika Troili, Anna Östlund. Moderator: Kerstin Brunnberg

Miniseminarier under våren 2016

  • Gävle, Söndagen 13 mars, kl. 12.00-16.00, Konstcentrum/ Silvanum, Kungsbäcksvägen 32, Gävle
  • Örebro, Söndag 20 mars, kl 10.30-14.30, Hotell Livin, Järnvägsgatan 22
  • Malmö, Torsdag 7 april, kl 18.00-ca 21.30, Malmö Högskola, Nordenskiöldsgatan 10, lokal: Orkanen C231
  • Göteborg, Torsdag 21 april, 18.00-21.00, Konstepedemin, Konstepidemins väg 6
  • Luleå, måndag 9/5 – torsdag 12/5, olika platser

Utställningen Låna en konstnär

De konstverk som konstföreningarna kunde beställa kan beskrivas som kortare performativa ingrepp, deltagandebaserade projekt eller inspirerande möten. Tio projekt har tagits fram av tio yrkesverksamma konstnärer och konstnärsgrupper: ApE (Anna Stina Erlandsson och Annica Einarsson), Kristian Berglund, Aldis Ellersdottir Hoff, Mats Eriksson, Jens Evaldsson, Local A. (Jenny Berntson och Felice Hapetzeder), Stina Nyberg, Sofia Sundberg, Nina Svensson och Marika Troili.

Bidragsgivare

Projektet Arbetets konst genomförs med projektstöd från Svenska PostkodLotteriet och PostkodLotteriets Kulturstiftelse och ekonomiskt bidrag från Stiftelsen Lars Hiertas Minne och Stiftelsen Längmanska kulturfonden.

 

Just AnOther interview, performance av Frida Sandström, 2014
Läs mer i Virveln
Visa alla
»
26/5 2017 Virveln Konstföreningar

Stina Nyberg hos konstföreningen Torget

Konstnären Stina Nyberg besökte förskolan och konstföreningen Torget i Rinkeby.
»
26/5 2017 Virveln Konstföreningar

Local A hos distrikt Norrbotten

Felice Hapetzeder från konstnärsgruppen Local A gjorde en uppskattad blixtvisit på Havremagasinet i Boden när distrikt Norrbotten arrangerade sitt årsmöte...
»
26/5 2017 Virveln Konstföreningar

Jens Evaldsson hos Personalens konstförening, Region Örebro län

En av de konstföreningar som tagit tillfället i akt och lånat en konstnär från Sveriges Konstföreningar är Personalens konstförening, Region...
»
26/5 2017 Virveln Konstföreningar

Aldis Ellersdottir Hoff hos konstföreningen Clava på Borgholm

Konstnären Aldis Ellersdottir Hoff besökte konstföreningen Clava på Borgholm och här är hennes beskrivning om hur workshopen genomfördes och fungerade....
»
26/5 2017 Virveln IntervjuerKonstföreningar

Sofia Sundberg på Konstklubben Paletten

Konstklubben Paletten på Valmet AB i Sundsvall är väldigt tacksamma för detta unika erbjudande som vi fick ta del av,...
»
26/5 2017 Virveln IntervjuerKonstföreningar

Kristian Berglund besöker Kiruna Konstgille

Verket Bildningskomplex tar sin utgångspunkt i konstföreningsrörelsens bildningstradition och kombinerar den med en bok-, bild- och utställningsproduktion i mobilt format.
»
26/5 2017 Virveln IntervjuerKonstföreningar

ApE hos Intraservice Konst & Kulturförening

ntraservice Konst & Kulturförening i Göteborg lånade konstnärerna ApE (Annica Einarsson & Anna Stina Erlandsson) och deras projekt Every Day...
»
26/5 2017 Virveln IntervjuerKonstföreningar

Mats Eriksson hos Folkare konstförening

Folkare konstförening i Dalarna lånade konstnären Mats Erikssons och hans projekt “Dialoger” som en del av sitt 70-årsfirande. Vice ordförande...